26.12.2010 12:35

Dialog kultur ve slovanském světě

 

Katedra slavistiky Pedagogické fakulty UHK,

Společnost Franka Wollmana na FF MU v Brně

a Česká asociace rusistů

pořádají ve dnech  

 

18.-19. ledna 2011

mezinárodní vědeckou konferenci

 

Dialog kultur

 - IV. Konference

 

se uskuteční na

Katedře slavistiky Pedagogické fakulty UHK

Vedle zahajovacího a závěrečného plenárního zasedání proběhne jednání v sekcích s tradičním důrazem na širokou problematiku slovanské filologie a kultury. Vydělení sekcí bude upřesněno v závislosti na počtu a tematické orientaci přihlášených příspěvků.

 

Sekce:

* sekce literárněvědná a kulturologická (se zaměřením na komparativní a vztahovou problematiku slovanských literatur a kultur)

* sekce lingvistická a lingvodidaktická (se zaměřením na komparativní lingvistiku, rozvoj řečových kompetencí a moderní jazykové výuky ve vztahu k dialogu slovanských jazyků a kultur) Jednací jazyky konference: čeština, ruština, slovenština, polština

 

Kontaktní osoby:

    * Pro rusky mluvící účastníky: PhDr. Jindřich Kesner, CSc. (e-mail: jindrich.kesner@uhk.cz, telefon: (+420) 493 331 359)

    * Pro polsky mluvící účastníky: Mgr. Kateřina Tichá, Ph.D. (e-mail: katerina.ticha.1@uhk.cz, telefon: (+420) 493 331 348)

    * Pro česky a slovensky mluvící účastníky: Mgr. Miroslav Půža (e-mail: miroslav.puza@uhk.cz, telefon: (+420) 493 331 360, skype: puzami1)

 

Organizační výbor konference:

    * Mgr. Jana Kostincová, Ph.D., vedoucí katedry slavistiky PdF UHK

    * PhDr. Jindřich Kesner, CSc.

    * Mgr. Miroslav Půža

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935