01.11.2009 20:52

Dnešní sociologie o zdraví jako předpokladu lidského potenciálu

VÝCHODOEURÓPSKA AGENTÚRA PRE ROZVOJ n. o.

Za humnami 508/28

941 48 PODHÁJSKA

 

 

Vás pozýva na

medzinárodný seminár

 

 

 

„Zdravie ako základný predpoklad rozvoja ľudského potenciálu“

 

 

 

Cieľ SEminára:

·          Zistenie nových trendov v problematike ochrany a starostlivosti o zdravie v priamej súvislosti s rozvojom ľudských zdrojov, hľadanie optimálnych riešení v oblasti  prevencie civilizačných ochorení, stresových záťaží a  rozvoja  a využitia ľudských zdrojov.

·          Analýza ekonomických a sociálnych aspektov stavu zdravia jednotlivcov a spoločnosti vo vzťahu k prosperite ekonomiky.

·          Vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov z oblasti zdravia, rozvoja ľudského potenciálu, a vzájomných súvislostí. 

 

Téma SEminára:

Medzinárodný  seminár „Zdravie ako základný predpoklad rozvoja ľudských zdrojov“ je zameraná na moderné prístupy k riadeniu a rozvoju zdravia jednotlivcov a spoločnosti a  aktuálnym otázkam súvisiacich s využitím a rozvojom ľudského potenciálu ako nosného prvku rozvoja ekonomiky a spoločnosti.

 

                       

Kontaktná adresa:

VÝCHODOEURÓPSKA AGENTÚRA PRE ROZVOJ n. o.

Za humnami 508/28

941 48 PODHÁJSKA

Tel.: +421 905 450 765

        +421 903 383 333

 

E-mail na zasielanie prihlášok a príspevkov:          eeda.eu@gmail.com

                                                                                              eeda@eeda.sk

 

 

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935