23.04.2009 11:54

Jaký rozsah výuky týdně doporučujete, aby studium mělo výsledky?

Pokud jde o způsob a délku výuky, za základ považuji individuální práci učitele s žákem a výuku v malých skupinách (max. do 6-8 zájemců). Výuka by měla proběhnout alespoň 2x týdně  v rozsahu 90 a 120 minut intenzivní práce dospělého člověka, obsah musí být maximálně pestrý. U žáků vyšších ročníků ZŠ a SŠ doporučuji intervaly 60 až 90 minut při stejné frekvenci. V případě žáků nižších tříd ZŠ je vhodná délka výuky max. do 60 minut, a to 2x až 3x týdně.

Máte-li zájem dosáhnout výraznějšího postupu během krátké doby, je lépe počet hodin i frekvenci zvýšit cestou četnější a intenzivní výuky, anebo využitím pobytového kurzu, který nabízí možnost ke studiu spolu s odpočinkem a relaxací. Uvolnění a klid pozitivně ovlivňují výsledky, usnadňují a zkvalitňuji osvojování si jazyka.

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935