23.04.2009 12:03

Je možné se individuálně dohodnout na délce, intenzitě a zaměření výuky?

Kurzy i individuální výuka jsou jen rámcem, který má zájemcům poskytnout představu o nabídce. Je nutné najít cestu, která bude odpovídat Vašim přáním a očekáváním, úrovni znalostí, časovým i finančním možnostem. 

Individuální výuka je vhodná pro vytížené jednice a pro ty, kdo se chtějí rychle zlepšit. Je dražší než skupinová, ale je snazší  "ušít na míru" obsah a metody výuky potřebám klienta.

Účinná je skupinová výuka, pokud se počet účastníku pohybuje do 4 až 6 členů a jsou to lidé se obdobnými znalostmi a potřebami. Pak lze dosáhnout vysoké intenzity a produktivity výuky pro každého studenta za jeho nižších finančních nákladů.

Intenzivní kurzy jsou zajímavé pro ty, kdo jsou nuceni dosáhnout zlepšení v krátké době. Je dobré, pokud je počet členů ve skupině max. 6-8 zájemců na stejné úrovni. Průběh výuky i náklady jsou krátkodobější. Je nutné nabyté znalosti užívat, cílevědomě si je opakovat a posilovat je dalším studiem.

Pobytové kurzy jsou pro ty, kteří si přejí věnovat studiu jazyka část volného času. Zaměření, intenzitu a počet hodin strávených výukou lze u skupiny zájemců dohodnout.  Možnost odpočinku a relaxace je pro studium přínosem.  Je však nutné nepřestat znalosti procvičovat po skončení kurzu.

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935