30.08.2011 12:41

Karvinská konference mladých badatelů

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ,

OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

 

IV. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE DOKTORANDŮ

A MLADÝCH VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ

 

KARVINÁ, 4. LISTOPADU 2011

 

Místo konání: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 

Cíl konference: Odborné setkání doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, výměna

zkušeností a poznatků, prezentace výsledků vědecké práce.

 

Kontakt na organizační výbor:

Telefon: 00420 596 398 334

Email: uds@opf.slu.cz

 

Adresa: Ústav doktorských studií

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Univerzitní nám. 1934/3

733 40 Karviná

 

Program konference:

8.00 - 9.00 prezence účastníků

9.00 - 12.30 zahájení konference, hlavní referáty, dopolední jednání v sekcích

12.30 - 13.30 oběd

13.30 - 16.00 odpolední jednání v sekcích, závěry konference

16.00 - 18.30 prohlídka významné společnosti v regionu - Jäkl Karviná, a. s.

19.00 - 21.00 společenské setkání s rautem

 

Důležité termíny:

Zaslání přihlášky: 7. 10. 2011

Úhrada poplatku: 14. 10. 2011

Zaslání příspěvku: 21. 10. 2011

Jednací jazyky konference: český, anglický, slovenský

Odborné sekce: 1/ Marketing a management v podnikové sféře

2/ Regionální disparity, evropská integrace

3/ Ekonomická teorie, praktické politiky

4/ Ostatní

Jazyky pro psaní příspěvku: český, anglický, slovenský, ruský, německý

Zaslání příspěvku: elektronicky: uds@opf.slu.cz

Z mezinárodní konference bude vydán recenzovaný sborník na CD (s ISBN).

 

Doprovodné akce: Prohlídka významné společnosti v regionu - Jäkl Karviná, a. s.

Společenské setkání s rautem

 

Poplatky:

1.200 Kč /50 € /vč. DPH/

(zahrnuje účast na konferenci, tisk konferenčních materiálů, publikaci

v recenzovaném sborníku, režijní náklady, občerstvení, oběd, společenské setkání)

600 Kč / 25 EUR

(publikace ve sborníku bez účasti na konferenci)

 

Platba:

CZK

Číslo účtu: 101285316/0300

Variabilní symbol: 6207

Platba ze zahraničí:

IBAN CZ6203001712800101285316

SWIFT CEKOCZPP

BIC CEKOCZPP

Variabilní symbol: 6207

Banka: ČSOB, RCB Ostrava, Hollarova 5, 702 00 Ostrava, Czech Republic

Vlastník účtu: Silesian University in Opava, School of Business and Administration, Univerzitni nam. 1934/3,

733 40 Karviná, Czech Republic

 

V případě neúčasti se poplatek nevrací.

Vědecký výbor konference:

prof. Ing. Vítězslav Balhar, CSc. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

prof. Viktor Ivanovich Chuzhykov Kyiv National University of Economics

doc. Ing.Lenka Kauerová, CSc. Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, Ekonomická fakulta

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta Podnikohospodářská

doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta

prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD. Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická fakulta

Ing. Marta Machurková Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

prof. Ing. Eva Rievajová, CSc. Ekonomická univerzita v Bratislavě, Fakulta národohospodárska

prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc. Technická univerzita Košice, Ekonomická fakulta

prof. Ing. Mária Uramová, PhD. Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická fakulta

prof. dr hab. Jan Wiktor Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Kazimierz W. Krupa prof Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszow

 

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935