26.10.2010 16:29

Konference o hodnotách současné společnosti

Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

 

dovoluje si Vás pozvat

na mezinárodní konferenci

 

„Výzkumy hodnot a diferenciace:

Sociologické pohledy“

8. a 9. listopadu 2010

Malá aula Karolina, Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3, Praha 1

 

Kultura společnost nejen stmeluje, ale také rozděluje. Shody a diference ve vývoji a

stavu hodnotových struktur vyjadřují obsah a hloubku společenských změn. Po dvaceti

letech transformace postkomunistické společnosti se proto nutně objevují meritorní

otázky na její kulturní a hodnotové aspekty.

 

Centrálními otázkami, o nichž bude konference jednat, jsou především tyto:

® Jaké je místo hodnot v současné postmoderní společnosti?

® Jaké jsou vztahy mezi podobou hodnot jako tím, co je, a tím, co má být?

® Jaké mechanismy zprostředkovávají vztah mezi kulturní a sociální diferenciací?

® Koho a jak zvýhodňují sociální a kulturní zdroje při dosahování statusu?

® Sledují kulturní preference sociální štěpení?

® Jaké jsou důsledky kulturních (hodnotových) změn ve vývoji především

® postkomunistických společností?

® Jaké jsou možnosti a cesty implementace „dobrých hodnot“ do výchovy, vzdělávání a

rozvoje kultury společnosti?

 

Jednací jazyky: čeština, angličtina

Konferenční poplatek (účast na konferenci, občerstvení a společenský večer):

Plný: 500 Kč, studenti: 250 Kč

Číslo účtu: 85033011/0100; Variabilní symbol: 1110

Další informace a přihlášení (Vaši účast potvrďte nejpozději do 5.11. 2010):

Mgr. Irena Karlová – e-mail: values@fsv.cuni.cz

 

Konference se uskuteční na závěr projektu Národní program výzkumu II - MŠMT, projekt 2D06014 „Sdílené hodnoty a normy chování

jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR“.

 

Konference proběhne v rámci oslav výročí Fakulty sociálních věd UK a Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK Praha.

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935