03.11.2010 14:04

Konference o minulosti a současné roli univerzit

Pozvánka na konferenci

   

Idea univerzity v dnešní době

 

 

Zámek Pardubice

9. a10. listopadu 2010

 

pořádá

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

 

 

úterý 9. listopadu 2010

 

9:30

zahájení

 

10:00

Univerzity v krizi?

Radim Palouš

 

10:30

Idea univerzity a evropská civilizace

Jaroslav Pánek

 

11:00

diskuse a přestávka

 

 

11:30

Od ideje univerzity k masové instituci

Jan Sokol

 

12:00

Obnova ideje university (zase) po dvaceti letech

Jiří Fiala

 

12:30

diskuse a přestávka na oběd

 

15:30

K Hegelovu pojmu „Bildung“

Milan Sobotka

 

16:00

Idea univerzity: Fichte a Schleiermacher v dialogu

Ivan Landa

 

16:30

Edward Shils a Humboldtova idea univerzity

Jiří Chotaš

 

17:00

diskuse a závěr prvního dne konference

 

středa 10. listopadu 2010

 

9:45

zahájení druhého dne konference

 

10:00

Universita jako „paralelní struktura“?

Štěpán Špinka

 

10:30

O krizi vědy a vzdělanosti u Husserla a Heideggera

Jan Kuneš

 

11:00

diskuse a přestávka

 

11:30

Lekce z Marxe aneb systém všeobecné užitečnosti

Jindřich Karásek

 

12:00

Polovzdělanost a krize demokracie

k Adornově teorii polovzdělanosti

Michael Hauser

 

12:30

diskuse a přestávka na oběd

 

15:00

Historie vědy a sounáležitost univerzity

Daniel Špelda

 

15:40

Jakou univerzitu pro posthumánní (posthumanistické) lidstvo?

Petr Horák

 

16:20

diskuse a ukončení

 

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935