30.06.2010 20:28

Konference o proměnách hodnot v současné společnosti

VÝZKUMY HODNOT A DIFERENCIACE:

SOCIOLOGICKÉ POHLEDY

8. a 9. listopadu 2010

Karolinum, Univerzita Karlova v Praze

Mezinárodní konferenci

 

Úvodní přednášky budou proto zaměřeny na oblasti

- místa hodnot v současné společnosti

- role kultury při utváření sociálních nerovností

Rádi bychom, aby téma konference bylo chápáno v širších souvislostech.

Vítáme příspěvky badatelů věnujících se uvedeným tématům a/nebo příbuzným oblastem souvisejících s problematikou hodnot a stratifikace.

Harmonogram:

Návrhy v podobě abstraktu (max. 500 slov)

budou přijímány do 31. července 2010.

 

Závazné přihlášky na konferenci do 30. září 2010.

Plné texty do 31. října 2010.


Jednací jazyky:

čeština, angličtina

Konferenční poplatek:

Plný: 500 Kč / 20€, studenti: 250 Kč / 10€

Číslo účtu: 85033011/0100; Variabilní symbol: 1110

Informace: Mgr. Irena Karlová

 – email: values@fsv.cuni.cz,


 

 

 


 

 

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935