20.01.2011 20:55

Kontexty propagandy

Katedra literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

si Vás dovoluje pozvat k účasti na

mezioborové konferenci

Kontexty propagandy

v Pardubicích 24. listopadu 2011

 

Propaganda jako účinný institucionální nástroj ovlivňování veřejnosti ve smyslu přijetí jednoznačných obecných hodnot a vzorců jednání byla mocenskými elitami (či vážnými aspiranty na mocenské pozice) využívána odedávna, jak vyplývá z řady odborných reflexí zaměřených právě na toto téma, ať už z pohledu historie, sociologie, filozofie, lingvistiky, psychologie, ekonomie, politologie nebo tzv. postdisciplinárních kulturálních či mediálních studií. Na ně by chtěla tato konference navázat.

Mezioborová perspektiva má hned několik předností, mezi nimiž dominuje časová i metodologická pestrost uchopení a analýzy konkrétních podob a konsekvencí propagandistických aktivit. Ta mimo jiné umožní konfrontaci přímých propagandistických forem a poměrně různorodých forem zastřených (nepřímých), poukaz na podmíněnost dobovým kontextem či další rysy persvazivního nátlaku. Mezioborové setkání bude jistě podnětem ke kladení nových otázek v odborné diskusi o tématu pro naši současnost nanejvýš aktuálním.

 

 

Sekce – tematické okruhy

Sekce 1 – Teoretická reflexe propagandy

Sekce 2 – Propaganda a nacionalismus

Sekce 3 – Propaganda mezi kolektivismem a individualismem

Sekce 4 – Propaganda a mediální diskurz

 

 

Konferenční příspěvky budou zveřejněny formou recenzované publikace.

Konferenční poplatek činí 500 Kč.

Jazyk konference: čeština, slovenština, polština, jihoslovanské jazyky, angličtina

 

 

Organizační výbor konference

Miroslav Kouba

Dagmar Magincová

Ivo Říha

Jiří Studený

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935