10.10.2009 09:44

Problémy přistěhovalectví a integrace cizinců v české společnosti

Zastoupení Evropské komise v České republice

Multikulturní centrum Praha


pořádá konferenci

„Jazyk a integrace migrantů“Konference se koná

dne 20. listopadu 2009 od 9:00 do 14:45 na Zastoupení
EK v ČR v Jungmannově ulici 24 v Praze.


RSVP: Potvrďte prosím svou účast nejpozději do 18. 11. 2009 do 14:00 hodin
e-mailem na adresu ivan.feranec@ec.europa.eu, kapacita míst je omezena.

Program konference


9.00 – 9.10 Zahájení konference


9.10 – 9.50 Zkušenosti s jazykovou integrací cizinců v EU, Piet van Avermaet,
Centre for Diversity and Learning, Gentská univerzita, Belgie


9.50 – 10.00 Shrnutí vývoje jazykové integrace v ČR, M. Jelínková,
Multikulturní centrum Praha


10.00 – 11.00 Blok s diskusí na téma Role jazyka v procesu integrace
Jazyková integrace cizinců v ČR z pohledu ministerstva vnitra, T. Haišman, Ministerstvo
vnitra ČR
Silné a slabé stránky jazykové integrace cizinců, V. Günter, Centrum pro integraci cizinců
Výzvy jazykové integrace cizinců v ČR, J. Čemusová


11.00 – 11.20 Přestávka na kávu


11.20 – 12.20 Blok s diskusí na téma Výuka češtiny jako cizího jazyka v ČR
Příprava učitelů češtiny jako cizího jazyka, M. Slezáková
Dostupnost a fungování kurzů češtiny pro cizince, Hana Karková
Zkušenosti migrantů s výukou češtiny, Jing Lu


12.20 – 13.05 Přestávka s pohoštěním


13.05 – 14.15 Blok s diskusí na téma Děti cizinců ze třetích zemí a výuka češtiny
Situace dětí migrantů na školách, L. Radostný, META o.s. - Sdružení pro příležitosti
mladých migrantů
Přístup MŠMT k výuce dětí cizinců ze třetích zemí, N. Holická, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
Banánové děti – mladá vietnamská generace v ČR, Thuy An Nguyen, A. Krejčí
Zkušenosti učitele s výukou dětí cizinců, L. Vlková, Základní škola nám. Currieových


14.15 – 14.30 Závěrečné shrnutí, I. Feranec, Zastoupení Evropské komice v ČR


14.30 – 14.45 Setkání s novináři

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935