23.05.2011 07:10

Richard Brandom o problémech novodobé filosofiie

 

Filosofická fakulta Univerzity Hradec Králové

 

pořádá přednášku

 

Prof. Richard Brandom

 

Na téma:

„From German Idealism to American Pragmatism - and Back“

 

dne 23.5.2011 v 10. hodin

v budově FF UHK, míst. B9 (náměstí Svobody 331)

 

Prof. Robert Brandom  působí na University of Pittsburgh ve Spojených státech a v očích mnoha filozofů náleží k nejpodnětnějším americkým myslitelům současnosti. Mj. přispěl k prosazení analytického či racionalistického pragmatismu jako nového paradigmatu ve filozofii mysli a jazyka.

Díky Brandomově originální syntéze podnětů čerpaných nejen z klasických pragmatistů jako jsou Peirce, James a Dewey, ale také z úvah natolik rozličných myslitelů, jakými byli Hegel, Heidegger, pozdní Wittgenstein či Rorty, se „pragmatistický obrat“ stává nedílnou součástí dřívějšího „obratu k jazyku“ a postupně vytlačuje tradiční model mysli jako niterné re-prezentace skutečnosti.

V přednášce R. Brandom naznačí možnosti reaktualizace německého idealismu (zejména Kantova a Hegelova) pro překlenutí zdánlivého rozporu mezi pragmatismem a racionalismem.

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935