20.11.2010 14:38

Socioekonomika nezaměstnanosti v době krize

  

Výzvy nezaměstnanosti v kontextu krize:

„sociální ochrana, zaměstnatelnost, flexibilita“

 

Národní konference

 

Brno, 27.- 28. leden 2011

 

Pořádají:

FSS MU/ Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti

(s podporou projektu EU/6.rámce RECWOWE Reconciling Work and Welfare in Europe)

a

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ČR, v.v.i.

 

Program

 

Čtvrtek 27. ledna

 

10.00 – 12.30 hod

Proměny trhu práce v období krize a po ní, pozice a strategie aktérů na trhu práce I

 

Daniel Münich (CERGE-EI UK): Dlouhodobé trendy v zaměstnanosti (EU a Česká republika)

Pavel Tuleja a Michal Tvrdoň (OPF, Slezská univerzita):  Český trh práce a krize reálné ekonomiky: negativní vývoj či jen návrat k ‚normálu‘?

Daniel Němec (ESF, Masarykova univerzita): Hystereze nezaměstnanosti v ČR a makroekonomické dopady hospodářské krize

Dagmar Brožová (NHF VŠE): Beveridgeova křivka a nezaměstnanost v ČR

Jarmila Mateřánková (ÚP Opava): Regionální rozdíly v nezaměstnanosti a dopady krize

Ivana Šimíková, Jiří Vyhlídal (VÚPSV v.v.i.): Změna sil na trhu práce v souvislosti s ekonomickou krizí – strategie zaměstnanců a zaměstnavatelů

 

Diskuse

12.30 – 13.-30 oběd

 

13.30 – 15.30

Proměny na trhu práce a výzvy pro politiku zaměstnanosti

 

Vladimír Špidla: Evropský trh práce 2010

Alena Nešporová (ILO): Změny na trhu práce: výzvy pro politiku zaměstnanosti v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Zuzana Kusá (Sociologický ústav AV SR): Aktivácia nezamestnaných v čase rozpočtovej konsolidácie: hľadanie novej slovenskej politiky zamestnanosti

 

Diskuse

 

15.30 – 15.50  přestávka, občerstvení

 

15.50 – 17.40

Proměny trhu práce v období krize a po ní, pozice a strategie aktérů na trhu práce II

 

Tomáš Sirovátka (FSS Masarykova univerzita): Strategie nezaměstnaných

Helena Hübnerová, Adéla Vaňková (IQ Roma servis):  Organizace IQ Roma servis, o.s. a její aktivity v oblasti zaměstnanosti

Renata Hanušová (Akční spolek nezaměstnaných): Vliv stereotypů v myšlení na podporu politiky zaměstnanosti a postoje společnosti vůči spoluobčanům, kteří ztratili práci

František Drozd (PF KU Ružomberok):  Ludská osoba ako nové riešenie pre budúcnosť

 

Diskuse

 

Pátek, 28. ledna

 

Ochrana příjmu v nezaměstnanosti a aktivní politika zaměstnanosti

8.30 – 10.40

 

Štefan Duháň (MPSV):  Priority strategie zaměstnanosti a jejich realizace v ČR

Ondřej Hora, Tomáš Sirovátka (FSS, Masarykova univerzita): Ochrana příjmu  v nezaměstnanosti v ČR

Tomáš Soukup (VÚPSV v.v.i.): Vliv heterogenity uchazečů o zaměstnání na efekty opatření APZ na datech OK práce

Pavel Horák (FSS MU): Uplatňování sociálního partnerství při realizaci aktivační
politiky na trhu práce v ČR (případové studie vybraných regionálních trhů
práce).

Hana Pořízková (FSS MU): Integrace cizinců na trhu práce a role veřejných služeb zaměstnanosti

 

10.40 – 11.00 přestávka, občerstvení

 

11.00 – 12.50

 

Vojtěch Pospíšil (ÚP Prostějov): Postavení veřejně prospěšných prací jako nástroje APZ v době konjunktury a v době krize

Helena Schaumannová (FSS MU): Hodnocení programu zaměstnanosti spolufinancovaného prostřednictvím ESF na lokálním trhu práce

Gabriela Melková (Agentura pro sociální začleňování): Opatření na podporu zaměstnanosti a podnikání v sociálně vyloučených lokalitách

René Pastrňák (ÚV SRP SLU): Sociální podnikání jako forma seberealizace na trhu práce

 

Diskuse

 

12.50 – 13.00 Závěr konference

 

Konferenční poplatek činí 300 Kč.

Úhradu konferenčního poplatku lze provést zde: https://is.muni.cz/obchod/baleni/40641/ do 20.1. 2011. Přednášející neplatí konferenční poplatek.

Přihlášku zašlete do 5.1. 2011 elektronicky na adresu: plasova@fss.muni.cz.

 

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935