06.11.2010 10:12

Sociologické pohledy na změnu sociálních hodnot a sociální diferenciaci

 

Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES), Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy,
Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, Czech Republic

 

 

Vás zve na konferenci/invites you to conference

 

„Výzkumy hodnot a diferenciace:

Sociologické pohledy“,

 

která se bude konat 8.-9. 11. 2010

v Malé aule Karolina Univerzity Karlovy v Praze.

V rámci konference jste srdečne zvani v ponděli 8.11. od 18:00 na slavnostní křest 2 publikací (Prudky, L. a kol. Studie o hodnotách, Prudky, L. (ed.) Tehdy a teď / Then and Now. Ceska spolecnost po 20 letech / Czech society after 20 years.) vydaných v rámci projektu MŠMT „Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR“.

 

-------------------------------------------------

 

Program konference /

Conference program

 

“Výzkumy hodnot a diferenciace: Sociologické pohledy" /

"Studies of Values and Differentiation: Sociological Viewpoints"

 

8. a 9. listopadu 2010 / November 8 and 9, 2010

 

 

Malá aula, Karolinum, Univerzita Karlova v Praze /

Small Hall, Carolinum, Charles University in Prague, Czech Republic

 

Program/Timetable

 

Pondělí 8.listopadu / Monday, November 8

 

 

8:45 – 9:30 Registrace, káva / Registration, coffee

9:30 – 12:40 Plenární zasedání / Plenary session

 

9:30 – 10:00 Zahájení konference - prof. Martin Potůček, vedoucí pořádající instituce -

Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES), Fakulta sociálních

věd Univerzity Karlovy

 

Conference Opening - Prof. Martin Potůček, head of the organizing

institution - Center for Social and Economic Strategies at the Faculty of

Social Sciences of the Charles University in Prague

 

10:00 – 10:50 Projekt „Sdílení hodnot“: cíle, výzkum, výstupy a otázky / “Sharing of

Values“ Project: Goals, Research, Outputs and Questions

Libor Prudký

 

11:50 – 11:10 Diskuse / Discussion

11:10 – 11:30 Přestávka / Coffee break

 

11:30 – 12:20 Is there only one Cultural Capital? Cultural Resources in Class

Reproduction and Identity

Jiří Šafr

 

12:20 – 12:40 Diskuse / Discussion

12:40 – 14:00 Přestávka na oběd / Lunch break

 

14:00 - 17:00 Sekce A: Výzkum hodnot, koncepty a jejich využití /

Block A: Research of Values, Theoretical Frameworks and their Usage

 

14:00 – 14:20 Kontinuita a diskontinuita hodnot v sociální změně /

Values Continuity and Discontinuity within Social Change

Miloš Havelka

 

14:20 – 14:30 Diskuse / Discussion

 

2

14:30 – 14:50 Axiologická perspektiva plurality hodnot /

Axiological Perspective of Values Plurality

Peter Kondrla

 

14:50 – 15:00 Diskuse / Discussion

15:00 – 15:20 Determinants of Interpersonal Trust and Cohesion

Markéta Sedláčková, Jiří Šafr

 

15:20 – 15:30 Diskuse / Discussion

15:30 – 15:50 Přestávka / Coffee break

 

15:50 – 16:10 Koncept výzkumu hodnot /

Research of Values and its Theoretical Framework

Libor Prudký

 

16:10 – 16:20 Diskuse / Discussion

16:20 – 16:40 Performative Solidarities as a Means of Creating „Good Values“

Ekaterina Lytkina

 

16:40 – 16:50 Diskuse / Discussion

 

16:50 – 17:10 Jak interpretovat hédonismus? /

How to Interpret “Hedonism”?

Michaela Šmídová

 

17:10 – 17:20 Diskuse / Discussion

 

14:00 – 17:20 Sekce B : Tvorba hodnot – výchova, škola, rodina, media /

Block B: Value Creation – Education, School, Family, Medias

14:00 – 14:20 Jaké hodnoty by si děti měly odnést z rodiny? /

Preferred Values for Upbringing Children

Martin Vávra

 

14:20 – 14:30 Diskuse / Discussion

 

14:30 – 14:50 Trávení volného času v rané dospělosti v kontextu jejich socializace v

rodině / Leisure Time of the People in their Thirties within Family

Socialization Context

Ondřej Špaček

 

14:50 – 15:00 Diskuse / Discussion

 

15:00 – 15:20 Buddhismus jako zdroj hodnot během formování nových identit a životních

stylů / Buddhism as Value Source on Creating of New Identities and

Lifestyles

Jitka Cirklová

 

15:20 – 15:30 Diskuse / Discussion

 

15:30 – 15:50 Přestávka / Coffee break

 

15:50 – 16:10 Psychologie osobnosti a socializaččinitelé v rodině původu /

Psychology of Personality and Socializing Actors in the Family of Origin

Tereza Bariekzahyová, Jiří Šafr

 

16:10 – 16:20 Diskuse / Discussion

 

16:20 – 16:40 Hodnotová orientace studentů připravujících se na pomáhající profese /

Value Orientation of Helping Profession Students

Tomáš Čížek

 

16:40 – 16:50 Diskuse / Discussion

 

16:50 – 17:10 The Expression of Cultural Values in the Contemporary Medias

Zilvine Gaizutyte-Filipaviciene

 

17:10 – 17:20 Diskuse / Discussion

 

3

 

18:00 – 20:30 Recepce pro účastníky a hosty konference

 

Křty knih (obě z nakladatelství Aleš Čeněk):

- Prudký L. a kol. Studie o hodnotách

- Prudký L. (ed.) Tehdy a teď/ Then and Now

 

Reception for the conference guests and participants

Books launch (both published by Aleš Čeněk Publishing House):

- Prudký L. a kol. Studie o hodnotách (Studies of Values)

- Prudký L. (ed.) Tehdy a teď / Then and Now

Úterý 9.listopadu / Tuesday, November 9

 

9:00 – 13:40 Sekce C: Stratifikace a hodnoty /

Block C: Stratification and Values

 

9:00 – 9:20 Educational Mobility and Cultural Resources in the Family of Origin. Can

Reading Books Get Ahead?

Jiří Šafr, Magdaléna Gorčíková

 

9:20 – 9:30 Diskuse / Discussion

 

9:30 – 9:50 Estonian Value Groupings and Their Structural Specificity

Marko Sömer

 

9:50 – 10:00 Diskuse / Discussion

 

10:00 – 10:20 Change of Values in the Consumer Society and a Myth about them.

Spodra Austruma

 

10:20 – 10:30 Diskuse / Discussion

 

10:30 – 10:50 Přestávka / Coffee break

 

10:50 – 11:10 Cosmopolitan Values. Study-Case in an Intercultural Community

Alina Brasoveanu

 

11:10 – 11:20 Diskuse / Discussion

 

11:20 – 11:40 Hodnotové orientace, struktura, životní styl vybraných subkultur mladých

v ČR / Values, structure and lifestyle of Czech youth subcultures

Marta Kolářová

 

11:40 – 11:50 Diskuse / Discussion

 

11:50 – 12:10 How to Get ahead in the Czech Republic? The Importance of Social Capital

in Job Attainment after 1989

Julia Häuberer, Jiří Šafr

 

12:10 – 12:20 Diskuse / Discussion

 

12:20 – 12:40 The Study of Women Education and Entrepreneurship in the Rural Society

of Iran

Jafar Hezarjaribi, Seyed Mohammad Hosseini

 

12:40 – 12:50 Diskuse / Discussion

 

12:50 – 13:10 The Foundations of Similarity in the Online Social Network. An Insight on

a Preliminary Theoretical Model of Online Similarity

Madalina Vatamanescu

 

13:10 – 13:20 Diskuse / Discussion

 

4

 

9:00 – 12:40 Sekce D: Transformace a změna hodnot /

Block D: Transformation and Value Change

 

9:00 – 9:20 Jak vnímají Češi své dějiny? /

Historical Consciousness of The Czechs

Martin Vávra, Jiří Šubrt, Jiří Vinopal

 

9:20 – 9:30 Diskuse / Discussion

 

9:30 – 10:00 Transformace české společnosti jako změna hodnot /

Transformation of the Czech Society as a Value Change

Libor Prudký

 

10:00 – 10:15 Diskuse / Discussion

 

10:15 – 10:50 Přestávka / Coffee break

 

10:50 – 11:10 Basic Human Values in Estonia 2004-2008: Change and Particularities

Laur Lilleoja

 

11:10 – 11:20 Diskuse / Discussion

 

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935