27.03.2011 21:29

Sociologie o změnách ve způsobu života

Katedra sociologie a andragogiky Univerzity Palackého v Olomouci

si Vás dovoluje pozvat na konferenci se zahraniční účastí

 

Změny způsobu života

a jejich sociokulturní souvislosti

 

Konference se uskuteční ve čtvrtek 3. 11. (zahájení v 14 hodin) a pátek 4. 11.

(ukončení ve 12 hodin) 2011.

 

Cílem konference je přispět k reflexi probíhajících změn způsobu života (v lokálním i globálním kontextu) a přispět tak k promýšlení teoretických a metodologických otázek současné sociologie.

Konference bude otevřena hlavními referáty dvou význačných osobností v sociologii: profesora  Miloslava Petruska a profesora Iva Možného.

Následovat budou referáty dalších vystupujících a diskuse. Konference bude dvoudenní s večerním (neformálním) posezením.

Předpokládáme, že texty budou (v případě úspěšného recenzního řízení) publikovány (pravděpodobně v časopise Acta Universitatis Palackianae Olomucensis –Facultas Philosophica  nebo formou elektronické monografie).

V případě, že máte zájem se konference zúčastnit, pošlete vyplněnou přihlášku na konferenci, a to nejpozději 13. 5. 2011 (viz níže).

Máte-li zájem na konferenci vystoupit, vyplňte v přihlášce i kolonku název a stručná anotace příspěvku.

Máte-li zájem o zajištění ubytování z 3. na 4. listopadu 2011, vyplňte rovněž kolonku zájem o ubytování. Jsme schopni zajistit ubytování v ceně přibližně 700 Kč, ubytování nehradíme.

Organizační výbor konference:

doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

PhDr. Helena Kubátová, PhD.

Mgr. František Znebejánek, Ph.D.

Aneta Grünspanová

 

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935