28.04.2011 11:54

Státní politika a integrace migrantů v Evropě

 

 

British Council a Multikulturní Centrum Praha

Státní politika a integrace migrantů ve společnosti

Konference se koná pod záštitou
místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
PaedDr. Aleny Gajdůškové


středa 4. května 2011
od 9h do 16h30
Goethe-Institut
Masarykovo nábřeží 32, Praha 1

 

Program konference:

 

Registrace: od 8h45

 

Zahájení: 9h – 9h15

Ředitel British Council Czech Republic Nigel Bellingham

Ředitelka Multikulturního centra Praha Dagmar Sieglová

Moderátorka konference: Tereza Engelová

 

9h15 – 11h

Blok I. MIPEX

 

9h15 – 10h

Představení studie MIPEX III a jejích hlavních výsledků

Thomas Huddleston, The Migration Policy Group (hlavní výzkumník studie MIPEX).

Představení výzkumu MIPEX III a jeho metodiky; srovnání výsledků výzkumu,

vývoje a legislativ v zemích EU a praktická ukázka, jak MIPEX využívat jako nástroj.

 

10h – 10h30

MIPEX III a ČR

Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci (výzkumnice české části studie MIPEX).

Představení výsledků studie MIPEX III pro ČR v souvislosti s přehledem legislativních změn,

zejména novelou zákona z roku 2011. Nastínění možností implementace a hlavních problémů

integrace v kontextu ekonomické krize.

 

10h30 – 11h

Miluše Hutyrová, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Selma Muhič Dizdarevič, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Reakce a doplnění ze strany výzkumnic, které se na studii MIPEX podílely.

11h – 11h15 Přestávka

 

 

11h15 – 12h

Blok II. Migranti na pracovním trhu

 

11h15 – 11h35

Dopady krize na migranty a migraci v ČR

Dušan Drbohlav a Soňa Schovánková, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Změny v počtech cizinců na území ČR, sociální situace a strategie chování migrantů, opatření státu

vůči migrantům v reakci na ekonomickou krizi.

 

11h40 – 12h

Prezentace výsledků projektu FLEXI-IN-SECURITY

Jakob Hurrle, Multikulturní centrum Praha. Dokumentace dopadu krize na migranty

ve vybraných evropských lokalitách a zemích.

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935