06.01.2011 17:56

Zamyšlení nad rolí jaderné energetiky v tomto století

 

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice
Ústav matematiky FES UPa
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky DFJP UPa

zvou všechny zájemce na přednášku

 

Jaderná energetika v 21. století

 

přednáší:
Ing. Karel Katovský, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno

 

ve čtvrtek 13. ledna 2011 v posluchárně A3

(budova univerzitní auly v Pardubicích – Polabinách),

začátek v 17:00

  

Na prahu 21. století se čím dál častěji skloňuje termín jaderná renesance. Jaké jaderné reaktory jsou v současnosti ve výstavbě, jaké jaderné reaktory  jsou ve stadiu vývoje, které země se hlásí k rozvoji nebo zahájení využívání jaderné energie? Bude dostatek paliva pro rozvinutou světovou jadernou energetiku, bude dostatek personálu pro výstavbu a provoz nových elektráren, bude vyřešena otázka vyhořelého jaderného paliva? Bude zajištěn bezpečný provoz jaderných elektráren  u nás i ve světě? Přednášející zpracoval přehled současné jaderné energetiky, diskutuje problémy jejího rozvoje a pokusí se polemizovat nad možnostmi jejich řešení.

 

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935