Jak uspět ve studiu


Základní rady:

1) Nemyslete si, že se s kýmkoli výborně naučíte jazyk za půl roku či za rok.

2) Vyberte si kvalitního učitele, metodu a učebnice a věnujte svému studiu dlouhodobě a

systematicky dostatek času.

3) Nevybírejte si učitele a kurz jen podle nejnižší ceny za hodinu, pak často zbytečně mnoho

utratíte za ztracený čas.

4) Učte se alespoň dvakrát týdně 90 minut s učitelem a k tomu nejlépe třikrát týdně intenzívně

doma, vždy po dobu minimálně 20-30 minut.

5) Nalaďte si cizojazyčnou stanici, čtěte cizojazyčné texty a mluvte v cizí řeči co nejvíce.

 

 

Stručný slovník jazykové úrovně:

Naprostý začátečník

- jazyk nezná, nerozumí, nedokáže komunikovat

Nepravý začátečník

- má omezenou základní slovní zásobu v předem známých situacích

Začátečník

- dokáže ústně formulovat nepřesné v omezených situacích

Pokročilý začátečník

- formuluje věty s častými chybami v omezených situacích

Mírně pokročilý

- komunikuje v obecných základních situacích, z projevu je zřejmý celkový smysl

Středně pokročilý

- úspěšně komunikuje v širším rozsahu

Velmi pokročilý

- komunikuje srozumitelně ve většině kontextů

Středně vyspě

- plynné vyjadřování, projev neklade na posluchače velké nároky

Téměř vyspě

- výjimečně má potíže v neznámých kontextech

Vyspělý mluvčí

- projevem, plynulostí a pestrostí vyjádření, se blíží rodilému mluvčímu

(viz také Evropský referenční rámec)

 Pojďme spolu...


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935


 

Контакт на русском языке:

enlang@seznam.cz

тел.: + 420 - 777 899 935

скайп: ivanim23, письма