Ceník individuální výuky pro veřejnost

(Krátká verze - přehled)

 

Soukromá individuální výuka a soukromá výuka v menších supinách:

a) všeobecná angličtina

Základní cena za jednu samostatnou hodinu individuální výuky všeobecné angličtiny je - při délce hodiny 45 minut  - 250-280 Kč. Cena za další hodinu v rámci jedné lekce je 220-240 Kč.

Za jednu samostanou hodinu o délce 60 min. individuální výuky všeobecné angličtiny či konverzace je 300-350 Kč. Cena za každou další hodinu v rámci jedné samostatné lekce je 270-330Kč.

Celková cena jakékoli hodiny se za každého dalšího studenta navyšuje cca o 20 procent ze základní  jednotkové ceny. Tato cena za výuku se potom pro jednotlivce dělí počtem studentů ve skupině:

Za samostatnou hodinu o délce 45 minut tedy každý zde dvou začínajících studentů individuálně zaplatí 150 Kč (tj: (250 + 50) : 2  = 150) .

Za samostatnou hodinu o délce 60 minut tedy každý ze dvou začínajících studentů zaplatí 180 Kč (tj: (300 + 60) : 2 = 180)

b) odborná angličtina

Základní cena za jednu samostatnou hodinu individuální výuky odborné angličtiny či konverzace o délce 45 minut je 300  Kč podle délky, úrovně, požadavků a zaměření studenta. Cena za každou další hodinu odborné angličitny v rámci jedné lekce je 250 Kč.

Celková cena každé hodiny se za každého dalšího studenta navyšuje o 20 procent ze základní jednotkové ceny. Tato cena za výuku se potom pro jednotlivce dělí počtem studentů ve skupině. Cena pro jednotlivce s pak vypočítá naprosto stejně jako výše v případě všeobecné angličtiny.

Poznámky:

Cena za výuku je uvedena pro stanovené místo výuky. Pokud si klient přeje dojíždění učitele do jeho prostor, je potřeba počítat s poplatkem za tuto službu, pokrývající náklady na dopravu, a také časové ztráty učitele při dojíždění.

Při platbě za výuku min 10 hodin předem je poskytována sleva 10 procent. Storno poplatek je 50 procent z ceny hodiny v prúběhu 24 hodin před časem výuky. Hodinu před výukou je storno 100 procent ze smluvené ceny hodiny výuky, není-li vážný důvod nebo jde-li opakovanou situaci.


Ceník kurzové výuky pro veřejnost a pro firmy

I. Kurzy pro veřejnost

a) kurzy všeobecné angličtiny a konverzace

3 studenti   - 180 Kč na studenta za hod.

4 studenti   - 160 Kč na studenta za hod.

5 studentů  - 140 Kč na studenta za hod.

6 studentů  - 120 Kč na studenta za hod.

za každého dalšího studenta se cena hodiny pro jednoho studenta snižuje o cca 5 procent, platba předem

b) kurzy odborné angličtiny a konverzace

2 studenti -   220 Kč na studenta za hod.

3 studenti -  200 Kč na studenta za hod.

4 studenti -  180 Kč na studenta za hod.

5 studentů - 160 Kč na studenta za hod.

6 studentů - 140 Kč na studenta za hod.

za každého dalšího studenta se cena hodiny pro jednoho studenta snižuje o cca 5 procent, platba předem

Poznámky:

Hodiny, které odpadly je nutné v dohodnutém čase nahradit - a to během následujícího měsíce nebo dle dohody. V opačném případě zaplacená částka propadá. Storno poplatek na celý kurz je 15 procent z celkové ceny kurzu, není-li určeno jinak, nebo 20 procent z ceny každé hodiny.


II. Kurzová výuka pro firmy

a) kurzy všeobecné angličtiny a konverzace

1 student   - 300 Kč za jednu samostatnou hodinu

2 studenti  -  220 Kč na studenta za hod.

3 studenti   - 180 Kč na studenta za hod.

4 studenti   - 160 Kč na studenta za hod.

5 studentů  - 140 Kč na studenta za hod.

6 studentů  - 120 Kč na studenta za hod.

za každého dalšího studenta se cena hodiny pro jednoho studenta snižuje cca o 5 procent, platba předem

b) kurzy odborné angličtiny a konverzace

2 studenti -  200 Kč na studenta za hod.

3 studenti -  180 Kč na studenta za hod.

4 studenti -  160 Kč na studenta za hod.

5 studentů - 140 Kč na studenta za hod.

6 studentů - 120 Kč na studenta za hod.

za každého dalšího studenta se cena hodiny pro studenta snižuje cca o 5 procent, platba předem

Poznámky:

Hodiny, které odpadly je nutné v dohodnutém čase nahradit - a to během následujícího měsíce nebo dle dohody. V opačném případě zaplacená částka propadá. Storno poplatek na celý kurz je 30 procent z celkové ceny kurzu není-li předem určeno jinak.


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935


The greatest step is that out of the door.

Největší krok je ten první.

 

No man is born wise or learned.

Žádný učený z nebe nespadl.

 

There is no pleasure without pain.

Není žádná radost bez bolesti...

 

A good master, a good scholar.

Dobrý učitel, dobrý žák.

 

Never late to learn.

Na učení není nikdy pozdě.

 

Nothing ventured, nothing gained.

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

 

He conquers, who endures.

Zvítězí ten, kdo vytrvá.

 

Many a little makes a mickle.

Mnoho trošek udělá hodně.

 

Many drops make a shower.

Hodně kapek udělá déšť.

 

Deeds, not words.

Skutky hovoří.

 

No sweet without sweat.

 Není sladkost bez dřiny.

 

Where there is a will, there is a way.

Tam, kde je vůle, je i cesta.

 

All things are difficult before they are easy.

Vše je dříve těžké než lehké.