Otázky a odpovědi

23.04.2009 11:32

Lze se přijít podívat a zůčastnit se výuky na zkoušku?

To doporučuji. Je dobré si zjistit, jaké má výuka zázemí a poznat, jak bude vypadat. Ukázková hodina je možná po mailové či telefonické dohodě. Její cena je 90 Kč bez ohledu na počet účastníků, pokud...

Celý článek

—————

23.04.2009 10:52

Jak se lze do jazykové školy dostat?

Výuka probíhá v Sušilově ulici 1528, tedy ve vzdálenosti zhruba 5 minut chůze od budovy Terminálu HD v Hradci Králové. V bezprostřední blizkosti budovy, kde škola sídlí, je také i během dne možnost...

Celý článek

—————

23.04.2009 10:33

Kdy a jakým způsobem je třeba zaplatit?

Jsou tři způsoby placení za kurz: hotově, poštovní poukázkou, kterou získáte na poště, nebo také převodem na účet č. 1022821103/0800 vedený u České spořitelny. Přitom je třeba zajistit, aby bylo...

Celý článek

—————

23.04.2009 10:23

Pokud se přihlásím do roč. kurzu, mohu jej platit ve splátkách?

Tato možnost po dohodě existuje, ale musíte počítat s tím, že celková cena bude vyšší než cena kurzu zaplacená předem. Je-li kurz konkrétně připraven pro roční program, pak s tím souvisí i jeho cena,...

Celý článek

—————

23.04.2009 10:04

Je nutné psát vstupní rozřazovací test před zahájením studia?

Nutné to samozřejmé není. Je na každém zvlášť, aby se rozhodl, zda mu psaní rozřazovacího testu vyhovuje. Na druhé straně je to prospěšné, protože test ukáže možnosti a znalosti každého zájemce....

Celý článek

—————

23.04.2009 09:50

Jak se dozvím, že je dost zájemců a byl otevřen skupinový kurz?

V případě, že bude nutné počkat na zformování dostatečně velké skupiny k zahájení kurzu, dostanete zprávu o zahájení kurzu podle dohody telefonicky, mailem nebo prostřednictvím sms. Pokud se kurz z...

Celý článek

—————

23.04.2009 09:13

Lze zajistit učebnice pro studenty a za jakých podmínek?

Výběr učebnic je věcí dohody studentů s učitelem. Lze se dohodnout, že si každý své učební potřeby obstará individuálně. Je však také možné zajistit učebnice a další materiály ke studiu hromadně s...

Celý článek

—————

23.04.2009 09:10

Poskytujete také překladatelské služby v angličtině?

Ano, ale jen v omezeném rozsahu. Zaměřuji se na výuku anglického jazyka, která mne zajímá především a v níž mám také doložitelné úspěchy. V omezenějším rozsahu se rovněž zabývám tlumočením. S...

Celý článek

—————

23.04.2009 09:06

Pořádáte jazykové kurzy angličtiny pro děti?

Nabízím intenzivní a pobytové kurzy pro dospělé zájemce a starší děti. Mám osobně pozitivní zkušenosti s výukou 8-9 letých dětí, nicméně specializované kurzy anglického jazyka pro dětské zájemce v...

Celý článek

—————

23.04.2009 09:03

Nabízíte také doplňkově k angličtině i výuku jiných cizích jazyků?

Ano. Doplňkově nabízím výuku ruského jazyka na všech úrovních, od základní znalosti po pokročilou, a to včetně možnosti konverzace s rodilým mluvčím. Také tuto jazykovou výuku poskytuji s možností...

Celý článek

—————


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935


A I M  jako směr

Slovo  "aim" znamená teď v anglickém jazyce nejčastěji "cíl" nebo "směřování." 

Přál bych si, abychom spolu vyšli za dobrým a užitečným cílem porozumění této řeči a aby Vám pak toto směřování přineslo aktivní,živé a blízké poznání tajů angličtiny a její bohaté a krásné kultury.


 

The greatest step is that out of the door.

Největší krok je ten první.

 

No man is born wise or learned.

Žádný učený z nebe nespadl.

 

There is no pleasure without pain.

Není žádná radost bez bolesti...

 

A good master, a good scholar.

Dobrý učitel, dobrý žák.

 

Never late to learn.

Na učení není nikdy pozdě.

 

Nothing ventured, nothing gained.

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

 

He conquers, who endures.

Zvítězí ten, kdo vytrvá.

 

Many a little makes a mickle.

Mnoho trošek udělá hodně.

 

Many drops make a shower.

Hodně kapek udělá déšť.

 

Deeds, not words.

Skutky hovoří.

 

All things are difficult before they are easy.

Vše je dříve těžké než lehké.