Angličtina k přijímacímu pohovoru

Angličtina k přijímacímu pohovoru

Cílem výuky je příprava klienta k úspěšnému vykonání přijímacího pohovoru u zahraniční firmy. Individuální výuka obsahuje přípravu konkrétní ústní i písemné prezentace: vytvoření strukturovaného životopisu reflektujícího mezinárodní zvyklosti, stylizaci průvodního dopisu s vyjádřením zájmu o pracovní nabídku, a také přípravu adekvátní účinné sebeprezentace při pohovoru v angličtině.

Obsah je zaměřen na pochopení kulturních a zvyklostních specifik i očekávání, na cílené rozšíření slovní zásoby a frazeologie klienta a maximální využití dosažené úrovně jazykových znalostí v písemném i ústním kontaktu s manažery a představiteli firmy.


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935