Angličtina v cestovním ruchu a ve službách

Angličtina v cestovním ruchu a ve službách

Výuka je určena pro zájemce se středně pokročilou znalostí jazyka. Kurz je zaměřen zejména na prohloubení aktivní i pasivní slovní zásoby angličtiny, znalost profesní frazeologie a na rozvoj komunikačních dovedností pro adekvátní, citlivé, plynulé a srozumitelné použití jazyka v rozhovoru.

Součástí  specializované výuky anglického jazyka v cestovním ruchu je také práce s texty odborného, informativního i propagačního charakteru a trénink písemného vyjadřování, obchodní a úřední korespondence.


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935