Angličtina v psychologii, pedagogice a sociální činnosti

Angličtina v psychologii, pedagogice a sociální činnosti

Zaměření výuky je dáno potřebami odborné psychologické praxe a specifikou povolání v oblasti pedagogiky, vzdělávání a sociální péče. Výuka je orientována na obohacení slovní zásoby, osvojení specifické frazeologie v oboru a řešení komunikačních situací vyplývajících z profesních potřeb. Druhou oblastí danou potřebami klienta je zaměření výuky na jazykové zvládnutí práce s odbornou literaturou, specifik a frazeologie odborné diskuse, a také základů a konvencí odborné publikační činnosti v angličtině.

Obsah výuky je určen pro zájemce s mírně až středně pokročilou znalostí angličtiny.


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935