Business English

Business English

Výuka se zaměřuje na osvojení základních i nadstandardních znalostí, potřebných k využití angličtiny v podnikatelském prostředí. Jde o běžné obchodní situace a nácvik řešení těchto situací, získání frazeologické a slovní zásoby v této oblasti. Dle zájmu a potřeb studentů jde dále zejména o problematiku obchodního vyjednávání, využití angličtiny při marketingové komunikaci, tvorbě prezentací a přípravě vystoupení. Součástí je také výuka obchodní korespondence v angličtině a internetové komunikace


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935