Čeština pro cizince

Čeština pro cizince

Individuální výuka je určena pro cizince, jejichž rodným prvním či druhým jazykem je angličtina, popřípadě také ruština. Výuka je přizpůsobena konkrétním preferencím, přáním a představám klienta, který se potřebuje rychle seznámit se základy českého jazyka a prakticky si jej osvojit na dobré komunikační úrovni.

Obsah výuky je zaměřen na podstatné rozšíření frazeologie, aktivní i pasivní slovní zásoby klienta, a také jeho schopnosti formulovat a srozumitelně a gramaticky správně se vyjadřovat. Důraz je kladen na umění nabyté znalosti použít ve standardních situacích při ústní i písemné komunikaci.


 


 


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935Adresa učebny    

Sušilova 1528/1

Hradec Králové 2

mapa