Individuální vzdělávání v humanitních vědách

Individuální vzdělávání v humanitních vědách

Individuální pravidelná výuka, soukromé konzultace nebo výuka v malých skupinách určená zejména pro uchazeče  o univerzitní bakalářské nebo magisterské studium humanitních nebo sociálních věd, popřípadě pro zájemce o podstatné rozšíření a prohloubení osobních znalostí v této oblasti.

Obsah a studijní program je dán dohodou s každým klientem a zahrnuje základní přehled  historie, ekonomie, sociologie a psychologie orientovaný na potřeby osobní preference a potřeby každého účastníka.

Volitelnou součástí vzdělávání tohoto typu je individuální testová příprava ke zkoušce a trénink zvládání stresové zátěže.


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935