Konverzační angličtina

Konverzační angličtina

Výuka je zaměřena na získání praktických řečových dovedností, pohotové řešení běžných životních situací, na rozšíření aktivní slovní zásoby a získání sebedůvěry a sebejistoty nutné pro komunikaci. Cílem je dosáhnout stavu, kdy se angličitna pro studenta stane přirozeným a známým prostředím, v němž umí bez potíží a plynule přizpůsobit svůj projev nastalé řečové situaci, kultivovaně argumentovat, ptát se, vysvětlovat, i porozumět slovům druhého. Výuka anglické konverzace, která několik stupňu obtížnosti, je obsahově a tematicky zaměřena na standardní situace všedního života, společnosti, zdraví a nemoci, kultury, sportu, zájmů a pracovních problémů. Dle potřeb se lze zaměřit prakticky na jakékoli téma.


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935