Tradice a kultura anglosaského světa

Tradice a kultura anglosaského světa

Víkendový tematický kurz tohoto zaměření je určen pro již pokročilejší znalce angličtiny a představuje jakési krátké setkání se zajímavostmi z historie anglojazyčné kultury, tematickou konverzaci a práci s vybranou odbornou i krásnou literaturou a s novinovými texty.

Součástí programu ji i základní seznámení rovněž s kulturními a politickými dějinami anglofonního světa, samotného jazyka a jeho nositelů, a také seznámení s některými regionálními i historickými zvláštnostmi slovní zásoby, frazeologie a idiomatiky angličtiny.

Kurz poskytuje jakýsi elementární přehled nejpodstatnějších kulturních specifik angličtiny určený k zamyšlení a lepšímu pochopení souvislostí jazyka. Obsah víkendového setkání je obohacen využitím filmu a audiomateriálů a tematickou diskusí s rodilým mluvčím o odlišnostech tradic a specifice kultury.

Kurz je pokusem a netradiční setkání s angličtinou v jejím kulturním a historickém kontextu, který však nijak rozsahem a hloubkou nenahrazuje odbornou výuku. Koná se nepravidelně, na základě aktuální potřeby, zájmu a dostatečného počtu účastníků. Jeho zaměření, obsah a tematika odrážejí přání, nároky a osobní preference zájemců.


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935