Vstupní testy pro zájemce

Testy slouží k posouzení gramatických a lexikálních znalostí. Smyslem je odlišit náhodné výsledky a odhalit maximum chyb, proto je každý test založen především na překladu a formulaci textu. Aby byl výsledek co nejpřesnější, zkuste udělat vše, co zvládnete, a výsledek s mi pošlete: Testy .

Jednoduché testy znalostí jsou jen možností k rychlému zhodnocení úrovně. Nejpřesnější je samozřejmě podstoupit některý již ověřený a uznaný komplexní test, který lépe ohodnotí jazykové dovednosti a schopnosti. Další variantou je možnost zhodnotit na základě subjektivní zkušenosti svoje znalosti a jazykové dovednosti porovnáním s popisem jazykových úrovní, které nabízí tzv. Evropský referenční rámec.


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935