Výuka dalších jazyků

Výuka dalších jazyků

Individuální soukromá výuka ruského jazyka na elementární, mírně pokročilé a středně pokročilé úrovni. Výuka je obsahově úzpůsobena podle konkrétních potřeb, tempa a přání zájemce. Je založena na vyrovnané kombinaci klasické výuky gramatické struktury jazyka s cíleným rozšiřováním aktivní slovní zásoby, znalosti i pochopení specifik ruské frazeologie a jejich praktické využití v písemné i ústní komunikaci.

Součástí rozšířené jazykové výuky je i poznání zvláštností ruskojazyčné kultury, historie, tradic a nejdůležitějších specifik ekonomického a politického prostředí a sociální komunikace na teritoriu bývalého SSSR, a to prostřednictvím literárních a odborných textů i tematické konverzace. 


 

 

 


A to je téměř 20 milionů km čtverečních - šestina světa, kde se mluví rusky...


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935