Výuka dalších jazyků - ruština

Výuka dalších jazyků -  ruština

Individuální soukromá výuka ruského jazyka na elementární, mírně pokročilé a středně pokročilé úrovni. Výuka je obsahově úzpůsobena podle konkrétních potřeb, tempa a přání zájemce. Je založena na vyrovnané kombinaci klasické výuky gramatické struktury jazyka s rozšiřováním aktivní slovní zásoby, znalosti i pochopení specifik ruské frazeologie a jejich praktické využití v písemné i ústní komunikaci. Výběr učebnic je dán dohodou, popřípadě také výsledkem testu.

Součástí rozšířené jazykové výuky je i poznání zvláštností ruskojazyčné kultury, historie, tradic a nejdůležitějších specifik ekonomického a politického prostředí a sociální komunikace na teritoriu bývalého SSSR, a to prostřednictvím literárních a odborných textů i tematické konverzace.

Rád poradím s výběrem učebnice, pokud budete již něco z ruského jazyka znát bude, je také možné si před započetím dalšího studia své dosavadní vědomosti - slovní zásobu i gramatiku ruštiny - osvěžit formou krátkého testu. S výukou ruštiny mám dlouhodobé dobré  zkušenosti. 

A to je téměř 20 milionů km čtverečních - šestina světa, kde se mluví rusky...


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935


Контакт на русском языке:

enlang@seznam.cz

тел.: + 420 - 777 899 935

скайп: ivanim23

Сушилова 1528, Гр. Кр.

Погода, Карта, Контакт

 Погода - Градец Кралове


 

Slovníky

česko-ruský slovník

rusko-český slovník                                

cestovatelské slovníky
vícejazyčný slovník

 

Без муки нет науки.

Bez trápení není vědění.

Учиться никогда не поздно.

Na učení není nikdy pozdě.

Текучая вода дорогу найдет.

Kdo se vydal na pouť, cestu už najde.


 

Home  

by Yann Arthus Bertrand