Základní učebnice pro výuku ruštiny

U učebnic pro ruštinu platí totéž, co pro angličtinu. Všichni nepotřebují totéž. Každému vyhovuje jiný typ výuky a jiné učebnice. Nejlepší cestou je domluvit se na základní učebnici a tu doplnit dalšími výukovými materiály. Totéž platí pro jakokoli výuku - individuální i kurzy. Je také lépe, aby zejména učebnice pro dospělého poskytla zájemci představu o gramatické struktuře jazyka.

Podstatnou okolností je při volbě učebnice nejen věk, preference a úroveň jazykových znalostí studenta, ale i čas, který chce a může studiu věnovat. Je také velmi důležité zda  jde o koníček, o přípravu k jazykové zkoušce (a potom k jakému typu zkoušky), zda jde o přípravu k jazykové maturitě, k přijímacímu řízení na vysokou školu,  přijímacímu pohovoru do zaměstnání, anebo zda jde o dlouhodobou výuku odbornější ruštiny a profesní terminologie.

Proto také uvedu jen ty učebnice, které se používají relativně nejčastěji, a to k výuce základů obecné ruštiny na začátečnické či mírně pokročilé úrovni.

Některé běžně užívané učebnice: Ruština nejen pro samouky (+klíč ke cvičením a slovník), Raduga 1, 2 a 3, Ruský jazyk pro gymnázia, Ruská gramatika v kostce, pro pokročilejší studenty pak např. Ruština v praxi.

K procvičení konverzace, frazeologie a rozšíření slovní zásoby jsou vhodné Česko-ruská konverzace, Govoritě po-russki,  Intěnsivnyj kurs russkogo jazyka - Těmp, 1,2 nebo 3, etc. Z učebnic  elementární ruštiny pro začátečníky bych doporučil např. jazykovou učebnici  Ruština pro začátečníky a samouky od Štěpánky Pařízkové, nakl. Leda.

Pokud si chcete zlepšit praktické znalosti ruské gramatiky, lze použít i knihu S. Michlové: Současná ruština pro školu a veřejnost, popřípadě i přehlednou učebnici ruské gramatiky: Školní mluvnice ruského jazyka od Bauera, Lešky, Veselého  a Mrázka. Pro zlepšení slovní zásoby a plynulosti řeči je možné využít vedle již zmíněných konverzačních příruček i další knihu Světlany Michlové: Konverzační témata z ruského jazyka.