Pozvánka

Pohřební obřad s ombudsmanem

JUDr. Otakarem Motejlem

 

Rozloučit se a připomenout si život a památku veřejného ochránce práv

ombudsmana JUDr. Otakara Motejla

bude možné

na smutečním obřadu 17. 5. v Praze,

zádušní mši 19. 5. v Praze

a vzpomínkovém setkání 21. 5. v Brně.

 

Oficiální smuteční obřad se státními poctami se uskuteční

v pondělí 17. května 2010 v 10:00 hod v Divadle Na Fidlovačce, Křesomyslova 625, Praha 4. 

 

Ti, kdo se chtějí rozloučit s JUDr. Motejlem a položit květiny ke katafalku, mohou do Divadla Na Fidlovačce přijít v pondělí v době mezi 7:30 a 8:30 hod, pak bude sál vyhrazen pro hosty pozvané na vlastní smuteční obřad.

 

Smuteční obřad s JUDr. Motejlem se koná v pondělí od 10 hod v Divadle na Fidlovačce v Praze. Po skončení obřadu bude možné položit květiny ve foyer divadla.  

Ve středu 19. května 2010 v 17:00 hod se na přání rodiny JUDr. Motejla koná veřejná zádušní mše v kostele sv. Salvátora na Křižovnickém náměstí v Praze.

Na pátek 21. května 2010 v 10:30 hod je pak připraveno vzpomínkové setkání v místě posledního, téměř desetiletého působení JUDr. Motejla ve funkci veřejného ochránce práv v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv na Údolní 39 v Brně.

 

Kondolenční knihy k projevům soustrasti jsou k dispozici v Kanceláři veřejného ochránce práv na Údolní 39 v Brně po celé dny až do pozdního večera a v budově č. 19 Poslanecké sněmovny na Malostranském náměstí vždy od 9:00 do 17:00 hod.

Kniha k vyjádření soustrasti bude v Kanceláři veřejného ochránce práv je k dispozici do pátku 21. 5. s výjimkou pondělí 17. 5., kdy bude dočasně převezena do Prahy na smuteční obřad.

 

 _________________________________________________________

 

 

Diskuse o nejnovějších sociálních trendech

Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK

a

Masarykova demokratická akademie

Vás zvou na odborný seminář

 

„Tři sociální světy / Společnost se štěpí“

 

Na semináři vystoupí:

prof. Jan KELLER (Ostravská univerzita)

představí svoji novou publikaci

Tři sociální světy, Praha, Sociologické nakladatelství 2010

 

prof. Martin POTŮČEK (Karlova univerzita) – představí novou publikaci

CESES Riziková budoucnost: Devět scénářů vývoje české společnosti,

Praha, Matfyzpress 2010

 

Tématem semináře bude rozbor faktorů, procesů a rizik souvisejících se

sociální polarizací české společnosti.

 

Diskusi bude moderovat Jan ČERNÝ, ředitel MDA.

_________________________________________________________

Seminář se koná v úterý 11. května 2010 v 17:00 hodin v Klubu

techniků, Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 319

 

 

 

 _________________________________________________________

 

 

Organizovaný zločin v ČR

 

Datum konání: 27. 4. 2010

Čas: 17.00, 90-120min

Místo: J4020, budova FSV UK Jinonice

Moderátor: Bc. Petr Pojman, Katedra ruských a východoevropských studií IMS FSV UK

 

Organizovaný zločin: kriminologická perspektiva

PhDr. Martin Cejp, CSc., Ústav pro kriminologii a sociální prevenci

Obchod s lidmi v ČR

kpt. Antonín Vavrda, Policie ČR

Obchod s drogami v ČR

pplk. JUDr. Ing. Marek Blažejovský, Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování

 

Zajišťování zisků z organizované kriminality

Mgr. Vladimír Zimmel, poradce ministra vnitra

 

Registrace na bpcr.seminar@gmail.com do 20.4. 2010

 

 

 _________________________________________________________

 

 

Potřebujeme vizi a strategii pro český stát?

 

 

Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1

Středa 7. dubna 2010

16.00 – 18.30 hodin

Moderátor: PhDr. Petr Just, Ph.D.

 

Témata:

Vidíte potřebu dlouhodobé vize pro českou společnost?

Jakou strategii byste formuloval pro český stát?

Jaké překážky vidíte na cestě k realizaci takové strategie?

Pokračování diskuse 10. května 2010, 16.00 – 18.30 hodin

 

Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

(Institut ekonomickych studií FSV UK)


Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.

(Centrum pro otázky životního prostředi UK)


Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

(Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK)

 

 

 

Účast potvrďte nejpozději do 2. 4. 2010 na e-mail kortusova@fsv.cuni.cz

 

www.ceses.cuni.cz/sbp

Středisko bezpečnostní politiky / Center for Security Policy

Centrum pro sociální a ekonomické strategie /

Center for Social and Economic Strategies
Fakulta socialnich ved / Faculty of Social Sciences
Univerzita Karlova v Praze / Charles University in Prague

 

 

_________________________________________________________

 

 

Historická sociologie jako tradice, projekt a problém.

Johann P. Arnason

Přednáška se koná v českém jazyce

 

5. 1. 2010 od 16 hodin v místnosti UA-A10

 

Univerzita Pardubice, Studentská ul.

 

 

Půjde o tři aspekty dnešní historické sociologie:

Za prvé navazuje na nedoceněné a dočasně zapomenuté  aspekty sociologické tradice, jmenovitě sociologických klasiků v uzším slova smyslu. Renesance historické sociologie od 70. let minulého století je spojena  se širším návratem  ke klasickému dědictví. Zvlášť důležitým se v této souvislosti se jeví dílo Maxe Webera. Za druhé se dá říci, že reprezentativní díla historické sociologie, která vznikla v 60. a 70. letech minulého století, už anticipovala rozsáhlý badatelský program, se kterým je dodnes možno a nutno pracovat. K tomu patří např. komparativní analýza imperiálních  formací, o kterou se pokusil S.N. Eisenstadt už v roce 1963; srovnávací studium formování státu, které by vzalo v úvahu jak pluralitu evropských cest, tak i rozdíly mezi Evropou a ostatními makro-regiony; anebo analýza proměn moderního kapitalismu v globálním kontextu, jak ji zahájil I. Wallerstein podnětným, i když velmi jednostranným způsobem. Tento vnitřně rozrůzněný historicko-sociologický program byl později blokován různými de-historizujícími proudy (postmodernismus, postkolonialismus apod), ale představuje ještě slibné východisko pro další práci. Za třetí se vedou mezi historickými sociology spory o tom, zda mají svůj obor definovat jako další specifické odvětví sociologie (vedle politické, ekonomické, kulturní sociologie etc.), anebo jako pokus o novou celkovou interpretaci sociologie jako takové. Pokud přijmeme druhou alternativu, je třeba uznat, že identita oboru se stává problematickou a  potřebuje další reflexi. V první instanci se klade otázka  možného dalšího nebo úplného splynutí sociologie a historie; půjde však také o  vztah k jiným oborům, v neposlední řadě k filozofii. Dnešní pokusy o komparativní civilizační analýzu lze pochopit jako odpověď na tuto problematiku.

 

 

 


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935