15.10.2009 15:07

Česká společnost po 20 letech - sociologický pohled

 Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES)

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze


dovoluje si Vás pozvat na konferenci na téma


„Na začátku a teď: česká společnost po 20 letech“


Konference se uskuteční
v úterý 10. listopadu 2009 od 9:00 do 17:00 hodin
v Modré posluchárně v budově Univerzity Karlovy v Praze, Celetná 20, Praha 1.


Na konferenci nabídnou sociologové k diskusi svůj pohled na vývoj a transformaci společnosti
v České republice po roce 1989. Téma je jediné – srovnání tehdejších očekávání a představ se
současnou realitou, pohledy ale mohou být různé dané autorským zaměřením přednášejících.


Přednášející:
Doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D., sociolog zabývající se občanským sektorem a elitami
Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc., sociolog zabývající se souvislostmi prostorových změn a vývoje
společnosti
Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc., sociolog zabývající se obecnou sociologií a
makrosociologickými pohledy na společnost
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc., sociolog zabývající se analýzou a tvorbou veřejných
politik
Ing. Libor Prudký, Ph.D., sociolog zabývající se výzkumem hodnot ve společnosti
Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc., filosof, antropolog a etik
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., socioložka, zakladatelka Gender Studies a katedry sociální práce


Podmínkou Vaší účasti je odeslání vyplněné přihlášky a zaplacení konferenčního poplatku
nejpozději do úterý 27. října 2009 (viz přihláška).


Přihlášení účastníci obdrží týden před konáním konference základní teze všech vystoupení
tak, aby na konferenci samotné byla vystoupení přednášejících co nejkratší a většinu času
bylo možné věnovat diskusi. Texty z konference a výtah z diskuse budou publikovány.


Kontakt: ceses@fsv.cuni.cz, 224-491-494 - Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D. nebo Mgr. Irena Karlová.
Akce proběhne v rámci řešení projektu Národního programu výzkumu MŠMT (2D06014) „Sdílené hodnoty a normy"

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935