Základní nabídka

Všeobecná angličtina - základy

Všeobecná angličtina - základy

Cílem výuky je naučit zájemce dobrému a aktivnímu zvládnutí gramatických, lexikálních a fonetických základů anglického jazyka, praktickému ovládnutí použití hlavních časů, formulace otázek, modalit i frazeologické zásoby na té úrovni, která umožňuje dobré dorozumění a orientaci v anglojazyčném...

Více

—————

Všeobecná angličtina - pokročilí

Všeobecná angličtina - pokročilí

Výuka na této úrovni je zaměřena na přesné a správné zvládnutí všech základních gramatických konstrukcí angličtiny. Základním cílem je dosáhnout plynulé a přirozené konverzační znalosti jazyka s využitím bohaté slovní zásoby a frazeologie jazyka. Získaná znalost jazyka by měla zajisťovat...

Více

—————

Konverzační angličtina

Konverzační angličtina

Výuka je zaměřena na získání praktických řečových dovedností, pohotové řešení běžných životních situací, na rozšíření aktivní slovní zásoby a získání sebedůvěry a sebejistoty nutné pro komunikaci. Cílem je dosáhnout stavu, kdy se angličitna pro studenta stane přirozeným a známým prostředím, v němž...

Více

—————

Intenzívní skupinová výuka

Intenzívní skupinová výuka

Intenzívní kurz umožnuje spojit výuku jazyka s denním programem. Úkolem je v krátké době výrazně zvyšit znalost slovní zásoby i gramatiky, a překonat komunikační bariéru.  Výuka probíhá od rána do odpoledne. Je efektivní pro ty, kdo se chtějí rychle zlepšit.

Více

—————

Angličtina s rodilým mluvčím

Angličtina s rodilým mluvčím

Výuka, jejímž cílem je prohloubit  znalost stavby a slovní zásoby jazyka, je určena pro zájemce se středně pokročilou a pokročilou znalostí  jazyka. Intenzivní způsob výuky anglické gramatiky a frazeologie je spojen s konverzací s rodilým mluvčím, zkušeným pedagogem zvyklým na práci se...

Více

—————

Krátkodobé pobytové kurzy

Krátkodobé pobytové kurzy

Krátkodobý pobytový kurz je spojením jazykové výuky s rekreací. Výuka je začleněna nejen ve formě lekcí, ale prostupuje i do celého dne, včetně sportu, turistiky či společného programu. Tato forma je účinná zejména pro pokročilejší studenty a umožnuje jim nabýt komunikační dovednosti. Nabídka...

Více

—————

Angličtina pro žáky základních a středních škol

Angličtina pro žáky základních a středních škol

Individuální soukromá výuka nebo výuka v malých skupinách je určena pro děti od 9 - 10 let s elementární znalostí základů jazyka. Je zaměřena na praktické pochopení základních gramatických jevů v angličtině, na zpevnění a rozšíření aktivní slovní zásoby a frazeologie anglického jazyka a na...

Více

—————

Výuka dalších jazyků - ruština

Výuka dalších jazyků -  ruština

Individuální soukromá výuka ruského jazyka na elementární, mírně pokročilé a středně pokročilé úrovni. Výuka je obsahově úzpůsobena podle konkrétních potřeb, tempa a přání zájemce. Je založena na vyrovnané kombinaci klasické výuky gramatické struktury jazyka s rozšiřováním aktivní slovní zásoby,...

Více

—————

Individuální vzdělávání v humanitních vědách

Individuální vzdělávání v humanitních vědách

Individuální pravidelná výuka, soukromé konzultace nebo výuka v malých skupinách určená zejména pro uchazeče  o univerzitní bakalářské nebo magisterské studium humanitních nebo sociálních věd, popřípadě pro zájemce o podstatné rozšíření a prohloubení osobních znalostí v této oblasti. Obsah...

Více

—————

Poradenství v oboru sociální a mediální komunikace

Poradenství v oboru sociální a mediální komunikace

Pokytuji poradenství v oboru  mediální komunikace pro individuální i firemní klienty. Konzultace jsou zaměřeny zejména na volbu způsobu komunikace s médii, na budování vztahů s médi a s veřejností a na rozvoj image. Součástí nabídky je také obsahová a literární příprava dokumentů určených ...

Více

—————


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935


AIM jako cesta

Slovo  "aim" znamená v angličtině "cíl", "směřování" nebo "zaměření."

Přeji si, abychom spolu vyšli za užitečným, a i  dobrým cílem porozumění jazyka a aby Vám toto směřování přineslo poznání živé řeči a její bohaté a pestré kultury.


Never do things by halves.

Nedělej nic napůl.

 

Little strokes fell great oaks.

Malé rány porazí velké duby.

 

Put the saddle on the right horse.

Osedlej si správného koně.

 

Make hay while the sun shines.

Suš seno dokud slunce svítí.

 

One hour today is worth two tomorrow.

Hodina dnes má cenu dvou zítřejších.

 

As you saw, so you reap.

Jak zaseješ, tak sklidíš.

 

Deeds, not words.

Skutky hovoří.

 

He conquers, who endures.

Zvítězí ten, kdo vytrvá.

 

Actions speak louder than words.

Činy mluví hlasitěji než slova.

 

A man can do more than he can.

Člověk dokáže víc než může.

 

Hitch your wagon to a star.

Zapřáhni svůj vůz ke hvězdě.