Otázky a odpovědi

23.04.2009 12:04

Jaké metody či postupy ve výuce nejvíce používáte a proč?

Přístup je osobní, individuální, odpovídá specifickým potřebám, zájmům, možnostem a požadavkům zájemce.  Vzhledem ke znalostem a praxi se snažím maximálně komunikovat se studenty, vést je k...

Celý článek

—————

23.04.2009 12:03

Je možné se individuálně dohodnout na délce, intenzitě a zaměření výuky?

Kurzy i individuální výuka jsou jen rámcem, který má zájemcům poskytnout představu o nabídce. Je nutné najít cestu, která bude odpovídat Vašim přáním a očekáváním, úrovni znalostí, časovým i...

Celý článek

—————

23.04.2009 12:01

Které učebnice jsou užitečné a vhodné, a které často užíváte?

Na tuto otázku je obtížná odpověď. Každému vyhovuje jiný typ výuky a jiné učebnice. Nejlepší cestou je domluvit se na typu základní učebnice a tu doplnit dalšími výukovými materiály. To platí pro...

Celý článek

—————

23.04.2009 12:00

Jak si lze dojednat výuku či kurz a jaké výhody mi to přinese?

Obsah a zaměření jazykového kurzu jsou dány dohodou mezi lektorem a klienty. Je proto vždy potřebné konkretizovat osobní požadavky, priority, cíle a možnosti. Podle nich lze zvolit intenzitu, časový...

Celý článek

—————

23.04.2009 11:58

Kolik stojí hodina angličtiny? Jsou možné nějaké slevy?

Hodina individuální výuky pro veřejnost má délku 45 nebo 60 minut: Základní cena za jednu samostatnou hodinu individuální výuky všeobecné angličtiny či konverzace je 250-300 Kč. Cena za každou další...

Celý článek

—————

23.04.2009 11:57

Jaké možnosti studia si mohu z Vaší nabídky vybrat jako začátečník?

Máte několik možností: 1) Zvolit soukromou individuální výuku, kde máte volnost stanovit dle svých možností a zájmu obsah, témata i tempo výuky. 2) Zvolit soukromou výuku spolu s jedním či dvěma...

Celý článek

—————

23.04.2009 11:55

Jaké další možnosti nabízíte studentům při výuce angličtiny?

Výuka je zaměřena individuálně. Probíhá v kvalitním, tichém, klidném a příjemném prostředí a je specifická výrazným akcentem na porozumění a praktické zvládnutí struktur a bohatství angličtiny...

Celý článek

—————

23.04.2009 11:54

Jaký rozsah výuky týdně doporučujete, aby studium mělo výsledky?

Pokud jde o způsob a délku výuky, za základ považuji individuální práci učitele s žákem a výuku v malých skupinách (max. do 6-8 zájemců). Výuka by měla proběhnout alespoň 2x týdně  v rozsahu 90...

Celý článek

—————

23.04.2009 11:53

Jaké výhody přináší intenzívní výuka oproti běžným metodám?

Individuální intenzívní výuka je vhodná pro pro ty, kdo se chtějí rychle a výrazně zlepšit zlepšit svoje znalosti i řečové dovednosti. Individuální výuka dražší než skupinová, nicméně je mnohem...

Celý článek

—————

23.04.2009 11:52

Jak nejlépe a nejpřesněji může zájemce zjistit jak umi angličitinu?

Existuje řada možností. Nejpřesnější je určitě podstoupit některý již ověřený a uznaný komplexní jazykový test, který objektivně ohodnotí jazykové dovednosti a schopnosti. To je však někdy zdlouhavé...

Celý článek

—————


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935


A I M  jako směr

Slovo  "aim" znamená teď v anglickém jazyce nejčastěji "cíl" nebo "směřování." 

Přál bych si, abychom spolu vyšli za dobrým a užitečným cílem porozumění této řeči a aby Vám pak toto směřování přineslo aktivní,živé a blízké poznání tajů angličtiny a její bohaté a krásné kultury.


 

The greatest step is that out of the door.

Největší krok je ten první.

 

No man is born wise or learned.

Žádný učený z nebe nespadl.

 

There is no pleasure without pain.

Není žádná radost bez bolesti...

 

A good master, a good scholar.

Dobrý učitel, dobrý žák.

 

Never late to learn.

Na učení není nikdy pozdě.

 

Nothing ventured, nothing gained.

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

 

He conquers, who endures.

Zvítězí ten, kdo vytrvá.

 

Many a little makes a mickle.

Mnoho trošek udělá hodně.

 

Many drops make a shower.

Hodně kapek udělá déšť.

 

Deeds, not words.

Skutky hovoří.

 

All things are difficult before they are easy.

Vše je dříve těžké než lehké.