Doplňková nabídka

Jazyková příprava na zkoušky a studium

Jazyková příprava na zkoušky a studium

Úkolem je naučit řešit testové otázky potřebné k úspěšnému absolvování zkoušek z angličtiny a přípravit pro specializované studium v angličtině - naučit kultivovaně psát a diskutovat o problémech, studovat a pracovat s odbornými texty.

Více

—————

Angličtina k přijímacímu pohovoru

Angličtina k přijímacímu pohovoru

Cílem výuky je příprava klienta k úspěšnému vykonání přijímacího pohovoru u zahraniční firmy. Individuální výuka obsahuje přípravu konkrétní ústní i písemné prezentace: vytvoření strukturovaného životopisu reflektujícího mezinárodní zvyklosti, stylizaci průvodního dopisu s vyjádřením zájmu o...

Více

—————

Angličtina v psychologii, pedagogice a sociální činnosti

Angličtina v psychologii, pedagogice a sociální činnosti

Zaměření výuky je dáno potřebami odborné psychologické praxe a specifikou povolání v oblasti pedagogiky, vzdělávání a sociální péče. Výuka je orientována na obohacení slovní zásoby, osvojení specifické frazeologie v oboru a řešení komunikačních situací vyplývajících z profesních potřeb. Druhou...

Více

—————

Angličtina pro podnikání, ekonomiku a finance

Angličtina pro podnikání, ekonomiku a finance

Výuka se zaměřuje na osvojení základních i nadstandardních znalostí, potřebných k využití angličtiny v podnikatelském prostředí. Jde o běžné obchodní situace a nácvik řešení těchto situací, získání frazeologické a slovní zásoby v této oblasti. Dle zájmu a potřeb studentů jde dále zejména...

Více

—————

Angličtina pro lékařskou a farmaceutickou praxi

Angličtina pro lékařskou a farmaceutickou praxi

Výuka je určena pro zejména pro středně pokročilé a pokročilé zájemce a zaměřuje se osvojení základních znalostí, potřebných k využití angličtiny v lékařském prostředí. Jde zejména o běžné komunikační situace ve vztahu s pacienty a lékařskými odborníky, nácvik řešení těchto situací a získání...

Více

—————

Angličtina ve státní správě, právu a mezinárodních institucích

Angličtina ve státní správě, právu a mezinárodních institucích

Výuka je určena pro zájemce se středně a více pokročilou znalostí angličtiny. Je zaměřena na správné a efektivní použití angličtiny při práci v právním prostřední a při výkonu státní správy a kontroly.  Příprava se zaměřuje na použití angličtiny v právní argumentaci, a také při řešení...

Více

—————

Angličtina v cestovním ruchu a ve službách

Angličtina v cestovním ruchu a ve službách

Výuka je určena pro zájemce se středně pokročilou znalostí jazyka. Kurz je zaměřen zejména na prohloubení aktivní i pasivní slovní zásoby angličtiny, znalost profesní frazeologie a na rozvoj komunikačních dovedností pro adekvátní, citlivé, plynulé a srozumitelné použití jazyka v...

Více

—————

Tradice a kultura anglosaského světa

Tradice a kultura anglosaského světa

Víkendový tematický kurz tohoto zaměření je určen pro již pokročilejší znalce angličtiny a představuje jakési krátké setkání se zajímavostmi z historie anglojazyčné kultury, tematickou konverzaci a práci s vybranou odbornou i krásnou literaturou a s novinovými texty. Součástí programu ji i základní...

Více

—————

Tlumočení a překladatelské služby

Tlumočení a překladatelské služby

Odborná pomoc při jazykovém zprostředkování jednání se zahraničními partnery v obchodě či ve veřejné sféře. Součástí této nabídky je jazyková příprava a úprava písemných hospodářských, obchodních a úředních dokumentů v cizím jazyce, popřípadě také jazykových mutací českých textů.

Více

—————

Čeština pro cizince

Čeština pro cizince

Individuální výuka je určena pro cizince, jejichž rodným prvním či druhým jazykem je angličtina, popřípadě také ruština. Výuka je přizpůsobena konkrétním preferencím, přáním a představám klienta, který se potřebuje rychle seznámit se základy českého jazyka a prakticky si jej osvojit na dobré...

Více

—————


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935


AIM jako zaměření

Slovo  "aim" nejčasteji je v angličtině "cíl", "směřování" nebo také "zaměření."

Přeji si, abychom spolu vyšli za zajímavým a užitečným cílem porozumění jazyka a aby toto směřování přineslo poznání řeči a její kultury.


Never do things by halves.

Nedělej nic napůl.

 

Little strokes fell great oaks.

Malé rány porazí velké duby.

 

Put the saddle on the right horse.

Osedlej si správného koně.

 

Make hay while the sun shines.

Suš seno dokud slunce svítí.

 

One hour today is worth two tomorrow.

Hodina dnes má cenu dvou zítřejších.

 

Nothing ventured, nothing gained.

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

 

As you saw, so you reap.

Jak zaseješ, tak sklidíš.

 

He conquers, who endures.

Zvítězí ten, kdo vytrvá.

 

Actions speak louder than words.

Činy mluví hlasitěji než slova.

 

A man can do more than he can.

Člověk dokáže víc než může.

 

Hitch your wagon to a star.

Zapřáhni svůj vůz ke hvězdě.