Zkušenosti a reference

Vystudoval jsem slavistiku a historii na filosofické fakultě UK, ale angličtinu jsem začal učit už na jazykově orientovaném pražském gymnáziu Na Vítězné pláni v roce 1988. Poté jsem načas odjel do západní Evropy, kde jsem studoval sociologii v Nizozemí - na univerzitě v Amsterdamu. Pokračoval jsem na Central European University v Budapešti a odtud jsem zamířil do Velké Británie. Zde jsem pracoval, a také studoval na univerzitě v Cambridge a na London School of Economics v Londýně.

Po návratu do České republiky jsem učil v zahraničních programech Univerzity Karlovy v Praze a na kratší čas jsem byl vyslán jako přednášející na univerzitu ve finském Tampere. Působil jsem pak vedle vysokých škol i v jazykových školách a v jazykových agenturách, procestoval jsem  velkou část Evropy, zejména Skandinávii, země Beneluxu, Itálii a Skotsko. Pracoval jsem v médiích, učil jsem na jazykovém gymnáziu v Hradci Králové a vyučoval ekonomickou angličtinu na specializ. vyšší odborné škole. Mám zkušenost s výukou obchodní, právní, lékařské i obecné angličtiny, ale také i konverzace.

Působil jsem na  Univerzitě KarlověUniverzitě Hradec Králové, nyní učím na Univerzitě Pardubice.


Vzdělání:

London School of Economics - Economics, London,                              1996

University of Cambridge - European Studies, Cambridge,                              1995

Central European University - Polit. Science, Budapest,                                 1994

Universiteit van Amsterdam - Sociology, Amsterdam,                                              1993

Univerzita Karlova - History and Russian, Prague,                                                      1989

___________________________________                                                                                                                                                  

Pedagogická fakulta UHK  –  anglický jazyk a literatura, HK,                                        2009

Fakulta soc. věd UK Praha –  veřejná a sociální politika                                        2007

Literární Akademie - Soukr. VŠ Josefa Škvoreckého, Praha  – tvůrčí psaní,     2006

IWM Vídeň, Letní škola sociologie, Cortona (Itálie) –  sociologie, mocenské vztahy a média, 1994                                                                                                                          


 


Zaměstnání:                                                                                                

Univerzita Pardubice, 2007-

AIM HK, 2007-2011

Prolingua, HK 2006-2010

Česko-angl. gymnázium, HK 2006-2008

1. soukr. jaz. gymnázium, HK 2004-2006      

Mladá fronta Dnes, HK 2002-2004

Ped. fak. UHK, HK 2000-2004                      

University of Tampere, Finsko 2000

Soukr. jaz. škola Jana, HK 2000-2001

Educatio College, Praha 1998-2005

FF UK, Praha 1998-2000

VOŠ TRIVIS, Praha 1997-2000

SPŠ stavební, HK 1996-1998

studium a práce v zahraničí, 1992-1996

FSV UK, Praha 1991-1992

ÚČSL Akademie věd ČR, Praha 1990


 

Kontakt


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935


A I M  jako cíl

Slovo  "aim" má v angličtině zpravidla význam "cíl" anebo "zaměření" či "směřování." 

Přeji si, abychom spolu vyšli za tímto užitečným i dobrým cílem porozumění jazyka a aby Vám potom naše cesta přinesla též aktivní poznání krásy angličtiny a její kultury.


 

Every day of thay life is a leaf of thy history...

Každý den tvého života je listem tvého životopisu. 

 

Experience is the best teacher.

Zkušenost nejlépe naučí.

 

Practice makes perfect.

Cvičení dělá mistra.

 

No like is the same.

Nic stejné není totéž.

 

He freezes who does not burn..

Mrzne, kdo nehoří.

 

We are not born for ourselves.

Nejsme tu jen pro sebe.

 

Deeds, not words.

Skutky hovoří.