26.05.2010 13:41

Diskuse o hodnocení, stavu a rozvoji humanitních věd

Kolokvium k otázkám a problémům


ŘÍZENÍ, FINANCOVÁNÍ A HODNOCENÍ

SPOLEČENSKÝCH A HUMANITNÍCH VĚD

17.června, 2010, 9:00 – 12:00

Malá aula děkanátu FSV na Smetanově nábř. 6, Praha 1

 

PROGRAM

 

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc.

Klíčové problémy stávajícího systému řízení a financování

výzkumu a vývoje v ČR

doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

Metodika hodnocení výsledků a financování VaV

se zaměřením na společenské a humanitní vědy

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Národní referenční rámec excelence (NRRE)

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.

Zkušenosti z kontroly údajů v RIVu

doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

Specifika uplatnění výsledků společenských

a humanitních věd ve společnosti

Doc.Ing.Daniel Münich, Ph.D. / prof. PhDr. Martin Potůček, CSc.

Reprezentace společenských a humanitních věd v procesu

ustavování orgánů a nástrojů podpory aplikovaného VaV v ČR

Následná diskuse + závěry a doporučení (cca 1 hodina)

 

Závazné přihlášky účasti zasílejte paní ing. Mirce

Kortusové (CESES) na adresu kortusova@fsv.cuni.cz

Pořádají: CESES FSV UK, CERGE-EI, VŠE

 

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935