02.10.2010 20:47

Diskuse o nezaměstnanosti a moderních sociálních právech

 

VÝZVY NEZAMĚSTNANOSTI V KONTEXTU KRIZE:

„sociální ochrana, zaměstnatelnost, flexibilita“

 

Národní konference

Brno, 27.‐ 28. leden 2011, FSS MU

 

 

Pořádají:

FSS MU/ Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti

(s podporou projektu EU/6.rámce RECWOWE Reconciling Work and Welfare in Europe)

a

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ČR, v.v.i.

 

Na konferenci vystoupí odborníci z Mezinárodní organizace práce, CERGE‐EI, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, Masarykovi univerzity a z dalších předních univerzit a výzkumných pracovišť v České republice a na Slovensku.

Zváni jsou odborníci z výzkumné a decizní sféry a z dalších institucí, kteří se zabývají otázkami nezaměstnanosti.

 

Základní téma:

Ekonomická krize 2008‐09 zasáhla výrazně trh práce a její dopady na trhu přetrvávají i v době, kdy se objevují známky oživení.
Nezaměstnaností byli postiženi i lidé, kteří s ní neměli dříve zkušenost, někdy i oba partneři v rodině, s výrazným dopadem na jejich životní standard i psychiku, ve zvýšené míře starší pracovníci, ale i mladí lidé bez pracovní zkušenosti.
Současně se prohloubily některé strukturální nerovnováhy na trhu práce a zhoršilo se postavení tradičně znevýhodněných skupin, doprovázené rizikem růstu dlouhodobé nezaměstnanosti. Krize rovněž podněcuje déle trvající procesy modernizace a racionalizace v oblasti zaměstnanosti v soukromém i veřejném sektoru.
 
Tematické okruhy:
1. Proměny trhu práce v období krize a po ní: pozice a strategie aktérů na trhu práce, role šedé ekonomiky
2. Ochrana příjmu v nezaměstnanosti: sociální jistoty a/versus pobídky ?
3. Regulace trhu práce, aktivní politika zaměstnanosti v období krize a po ní
4. Flexi-jistota: nová řešení  pro budoucnost ?
 
Organizační výbor:
 
Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Doc. PhDr. Jiří Winkler, CS.
Ing. Jaromíra Konečná
Mgr. Blanka Plasová

 

Informace:
Mgr. Blanka Plasová,
MU, Fakulta sociálních studií, Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, Joštova  10, Brno,  PSČ 602 00,
e-mail: plasova@fss.muni.cz, tel. 549 49 58 61

 

 
 

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935