11.04.2010 18:58

Konference o sociologickém výzkumu a společenských vědách

Doktorandská konference sociologie

a příbuzných společenských věd  2010

 

Pořadatelé:

Katedra sociologie ISS FSV UK Praha

Katedra sociologie FF UK Praha

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha

 

Termín konference:

20. května 2010, 8.30 – 18.50 hod.

Místo konání: Akademické konferenční centrum Jilská 1,

Husova 4, Praha 1, 110 00

 

Program:

8.30 Začátek konference

8.30 – 8.35 Úvodní slovo prof. J. Kabeleho

 

8.35 – 12.50 Dopolední blok

8.35 – 9.15 Jana Barvíková: Jak se žije na Jižním Městě z pohledu "Husákových dětí"
9.15 – 9.55 Jan Sládek: Transformace sektoru bydlení v ČR: problém privatizace
9.55 – 10.35 Gabriela Thöndlová: Agroturistika v ČR a SRN z pohledu jejích
provozovatelů

10.35 – 10.50 Přestávka na občerstvení

10.50 – 11.30 Eva M. Hejzlarová: Alimenty jako řešení? Samoživitelství, jak jej vidí
samoživitelky
11.30 – 12.10 Martina Štípková: Vývoj vzdělanostní homogamie rodičů manželsky
narozených dětí v letech 1990-2007
12.10 – 12.50 Kateřina Vojtíšková: Premianti a looseři na ZŠ – role kulturních zdrojů rodiny

12.50 – 14.00 Přestávka na oběd

 

14.00 – 18.40 Odpolední blok

14.00 – 15.00 čestný host: doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph. D.: Česká (ne)religiozita ve 20. a
na počátku 21. století.
15.00 – 15.40 Václav Cejthamr: Globální virtuální týmy
15.40 – 16.20 Ondřej Lánský: Politický liberalismus kontra politika osvobození

16.20 – 16.35 Přestávka na občerstvení

16.35 – 17.15 Katarína Synaková: Paměť a její role v procesu etnického sebeurčení
17.15 – 17.55 Marta Svobodová: Láska za časů internetu: koketování fanouškovské fikce s
„realitou“
17.55 – 18.50 závěrečné slovo prof. J. Kabeleho

18.50 Závěr konference

 

Organizační výbor konference:

- prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph. D.

- doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Ostatní členové:

- JUDr. Michal Illner

- doc. PhDr. Martin Kreidl, M. A., Ph. D.

- Mgr. Petr Lupač

 

Bližší informace:

https://iss.fsv.cuni.cz/ISS-171.html,

PhDr. Petr Novák, tel: 251 080 310, email: NovakP@fsv.cuni.cz

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935