23.04.2009 12:00

Jak si lze dojednat výuku či kurz a jaké výhody mi to přinese?

Obsah a zaměření jazykového kurzu jsou dány dohodou mezi lektorem a klienty. Je proto vždy potřebné konkretizovat osobní požadavky, priority, cíle a možnosti. Podle nich lze zvolit intenzitu, časový rozsah, délku cyklu, zahájení a ukončení kurzu, místo kurzu a velikost skupiny.

Dohodou daný rozsah hodin kurzu je pevně určen, není ovlivněn svátky nebo jinými okolnostmi, jako je onemocnění lektora. Kurz má pevnější strukturu než individuální výuka a cena za jednotlivou hodinu výuky pro každého klienta je nižší. Snižuje se úměrně s rostoucím počtem kurzu v jedné lekci, s růstem celkového počtu hodin v kurzu a s stoupajícím počtem účastníků kurzu.

Individuální výuka se platí za každou hodinu po jejím absolvování. Lze si však hodiny předplatit při slevě až 20 až 25 procent z jednotkové ceny výukové hodiny.

Krátkodobé kurzy a pobytové kurzy jsou placeny předem: Cena za hodinu všeobecného kurzu se pohybuje od 100 Kč na hodinu o délce 45 minut nebo 120 Kč za hodinu o délce 60 minut. Tato cena je bez DPH a platí pro jednoho učastníka při dosažení počtu 6 a více účastníků kurzu. Cena za hodinu kurzu odborné angličtiny se pak pohybuje od 120 Kč na hodinu o délce 45 minut nebo 150 Kč za hodinu o délce 60 minut. Tato cena je bez DPH a platí také při počtu 6 a více účastníků kurzu.

Platby v dlouhodobých kurzech mohou probíhat také zpětně: v takovém případě fakturuje se skutečný počet hodin odučený v uplynulém měsíci. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut. Minimální rozsah zpětně placeného kurzu je 50 vyučovacích hodin. Jednotlivá lekce má rozsah nejméně 2 vyučovací hodiny. Cena zahrnuje přípravu kurzu, výukových materiálů a dostupnost v rámci MHD. U dlouhodobého kurzu lze zaplatit za určitý počet hodin předem. Cena je pak tím nižší, čím více hodin si předplatíte.

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935