20.06.2010 22:49

Konference o problémech, vývoji a hodnotách demokracie

 

KATEDRA FILOZOFIE

TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

pořádá konferenci

 

DEMOKRACIE JAKO HODNOTA

A PROBLÉM

22. ŘÍJNA 2010

 

Cílem konference je transverzální pohled na téma demokracie s filozofickým,

etickým, pedagogickým, politologickým a sociologickým zřetelem.

Konference sleduje rozvoj teoretické, koncepční a terminologické základny

interdisciplinárního tématu „Demokracie“. Současně chce stimulovat vědomí

občana demokratického státu.

 

Vědecký a programový výbor konference:

Doc. PhDr. Milan Exner, Ph.D., Technická univerzita v Liberci

Prof. Dr. Matthias Theodor Vogt, Hochschule Zittau/Görlitz

IC. Lic. Michal Podzimek, Th.D., Technická univerzita v Liberci

M.Th. Václav Umlauf, Ph.D., Technická univerzita v Liberci

Mgr. Marie Holá, tajemnice konference

 

Přihlášky se stručnou anotací příspěvku v češtině a angličtině zasílejte

prostřednictvím e-mailu na adresu tajemnice konference: marie.hola@tul.cz.

 

Prezentace příspěvků

Čas určený k prezentaci příspěvku je 15 minut, následujících 5 minut je vyhrazeno pro otázky a diskuzi. K dispozici bude připravena interaktivní tabule a počítač s připojením na internet.

 

Sborník příspěvků

Po zakončení konference bude vydán recenzovaný tištěný sborník, který bude zaslán společnosti Thomson Reuters k evaluaci pro zařazení do databáze Web of Knowledge. K publikování příspěvků ve sborníku je nevyhnutelná osobní účast autora na konferenci a zpracování příspěvku v souladu s přiloženými pokyny a standardními požadavky na vědeckou úroveň publikace.

 

Konferenční poplatek

Poplatek ve výši 400 Kč (včetně DPH) zahrnuje náklady na sborník konference a drobné

občerstvení. Zdanitelné plnění je prováděno v rámci ekonomické činnosti univerzity podle Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, a proto je v částce vložného zahrnuta daň z přidané hodnoty.

Místo konání

Konference se uskuteční v prostorách Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické v Liberci, Voroněžská 13, budova H.

Budova je dobře dostupná pěšky z náměstí Dr. E. Beneše (u radnice) v centru Liberce.

Od vlakového i autobusového nádraží jede do centra tramvaj číslo 2 nebo 3, směr Lidové sady; výstupní zastávka Ulice 5. května, odtud přes Nerudovo náměstí (kolem restaurace Neptun), dále asi 100 metrů rovně, po pravé ruce budova H.

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935