27.09.2010 23:23

Mezinárodní konference o péči o nadané

 

Národní institut dětí a mládeže MŠMT informuje o pořádáni mezinarodní
konference ve dnech 21.-22.10.2010 na tema:

Talent nezná hranic

Registrace na konferenci je možná do 16.10.2010

Podrobné informace a registrace:
https://www.nidm.cz/talentcentrum/talent-nezna-hranic

Cílem této mezinárodní konference je prezentace a výměna odborných zkušeností a výstupů jak z teoretické, tak praktické práce s kognitivně nadanými žáky a dětmi, přičemž větší důraz bude kladen především na praktické výstupy. Konference se zúčastní řada předních odborníků specializujících se na práci s nadanými.

Konferenční poplatek po 30.08.2010 činí 800,- Kč (pro ubytované) a na 400,- Kč (pro ostatní účastníky).

Informace pro hosty ze zahraničí jsou uvedeny na anglické verzi webové stránky NIDM. Konferenční poplatek zahrnuje náklady spojené s realizací konference (ubytování, stravování, tisk materiálů). Cestovní náhrady nejsou hrazeny. Konferenční poplatek není požadován od účastníků, kteří vystoupí s příspěvkem.

Oficiálním jazykem konference je: angličtina, čeština.

 

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935