18.12.2009 20:15

Profesor Johann P. Arnason o otázkách historické sociologie

 

Historická sociologie jako tradice, projekt a problém.

Přednáška se koná v českém jazyce

 

5. 1. 2010 od 16 hodin v místnosti UA-A10

 

Univerzita Pardubice, Studentská ul.

 

 

Půjde o tři aspekty dnešní historické sociologie:

Za prvé navazuje na nedoceněné a dočasně zapomenuté  aspekty sociologické tradice, jmenovitě sociologických klasiků v uzším slova smyslu. Renesance historické sociologie od 70. let minulého století je spojena  se širším návratem  ke klasickému dědictví. Zvlášť důležitým se v této souvislosti se jeví dílo Maxe Webera. Za druhé se dá říci, že reprezentativní díla historické sociologie, která vznikla v 60. a 70. letech minulého století, už anticipovala rozsáhlý badatelský program, se kterým je dodnes možno a nutno pracovat. K tomu patří např. komparativní analýza imperiálních  formací, o kterou se pokusil S.N. Eisenstadt už v roce 1963; srovnávací studium formování státu, které by vzalo v úvahu jak pluralitu evropských cest, tak i rozdíly mezi Evropou a ostatními makro-regiony; anebo analýza proměn moderního kapitalismu v globálním kontextu, jak ji zahájil I. Wallerstein podnětným, i když velmi jednostranným způsobem. Tento vnitřně rozrůzněný historicko-sociologický program byl později blokován různými de-historizujícími proudy (postmodernismus, postkolonialismus apod), ale představuje ještě slibné východisko pro další práci. Za třetí se vedou mezi historickými sociology spory o tom, zda mají svůj obor definovat jako další specifické odvětví sociologie (vedle politické, ekonomické, kulturní sociologie etc.), anebo jako pokus o novou celkovou interpretaci sociologie jako takové. Pokud přijmeme druhou alternativu, je třeba uznat, že identita oboru se stává problematickou a  potřebuje další reflexi. V první instanci se klade otázka  možného dalšího nebo úplného splynutí sociologie a historie; půjde však také o  vztah k jiným oborům, v neposlední řadě k filozofii. Dnešní pokusy o komparativní civilizační analýzu lze pochopit jako odpověď na tuto problematiku.

 

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935