30.05.2010 11:29

Mezinárodní následky versailleského systému

H i s t o r i c k ý   ú s t a v   AV Č R , v. v. i,

H i s t o r i c k ý   ú s t a v S A V

a

S l o v e n s k o – č e s k á   s p o l e č n o s t

zvou na konferenci

Role a důsledky smluv z Versailles,

Trianonu a St. Germain

8.-9. června 2010

Modrý sál, Slovenské informační středisko, Jilská 16, Praha 8

 

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935