02.12.2010 10:13

Wikinomics Forum 2010 - o pravidlech a využití wikinomie

 

Wikinomics Forum 2010

Zúčastněte se konference pořádané v sobotu 4. 12. 2010 na FF UK v Praze

(náměstí Jana Palacha, Praha 1)

na téma využití wikinomických principů v podnikání, vědě a státní správě.

Konference bude přístupná zdarma:

Účastníci ale budou mít možnost přispět dobrovolným „wikivstupným“, kterým může být zajištění části občerstvení pro ostatní, podpora propagace konference, pomoc se zabezpečením techniky apod. Viz.  Wikinomics Forum: Wikivstupné.

 

Živě sledujte přednášky z místnosti 131 na Play.cz

mms://netshow.play.cz/wikinomie (info)

Kdo na konferenci Wikinomics Forum vystoupí?

Lidé z praxe v businessu, akademickém prostředí i státní správě, kteří ve své práci aplikují wikinomické principy.

Program konference | Sborník | Registrace

Přednášející a témata

Vy, návštěvníci konference

Prostor 10 min. dostanout ti, kteří mezi prvními chtěli na setkání vystoupit s jakýmkoli téma týkajícím se otevřené spolupráce a komunikace. Uvítáme jejich zkušenost, názor, ukázku v závěrečné části konference od 17 hod.

Tomáš Sedláček

Keynote – posunu ve vytváření hodnot a způsobu zapojení lidí do tohoto procesu

Hlavní makroekonomický stratég ČSOB. Působil jako poradce prezidenta Václava Havla a v letech 2004–2005 jako poradce ministra financí. Přednáší filozofii a ekonomii, dějiny ekonomických teorií a aktuality na FSV UK a hostuje na dalších univerzitách.

Bořivoj Brdička (Pedagogická fakulta UK)

S kým se sejdeme na cestě plochým světem za dlouhým chvostem?
aneb Jak by se mělo změnit školství v síťovém světě

Daniel Franc (Unisona Studio)

Vytvořte si komunitu: Proč a jak?

Tomáš Hajzler (PeopleComm)

Principy práce v 21. století

Filip Hráček (Google)

Google a wikinomický svět

Adam Javůrek (NextBig)

Crowdsourcing

Jiří Kodera (Abakowiki)

Hromadná spolupráce v projektovém řízení firem (Project management 2.0)

Lukáš Križko (VÚP Praha)

Tvorba obsahu učitelskou komunitou aneb profesní a vzdělávací web pro učitele www.rvp.cz

Pavlína Kvapilová (ČT24)

Interaktivní ČT24 – nová dimenze vztahu s diváky

 

Hlavní otázky a témata konference:

Jak využít principů otevřenosti, sdílení, globálního jednání a rovnocenného propojování ke spolupráci a pro vytváření projektů a organizací? A jak tomu pomáhají technologie? Wikinomics Forum je konference o myšlenkách, jak na to jít, a o příkladech, jak to někteří už dělají.

 

4 principy wikinomie

Rovnocené propojování (Peering)

Způsob spolupráce lidí a organizací napřímo, sebeorganizovaně a síťově. Rovnocenná spolutvorba nahrazuje dosavadní hierarchické formy spolupráce daleko kolaborativnějším modelem.

Sdílení (Sharing)

Princip, který posouvá dosavadní proprietární uvažování o výrobcích, duševním vlastnictví a vědeckých znalostech směrem k jejich sdílení a společnému rozvíjení.

Otevřenost (Openness)

Otevřené přístupy týkající se nejen standardů a obsahu, ale i finanční transparentnosti a otevřené mysli vůči externím idejím a zdrojům.

Globální jednání (Acting Globally)

Působení na globální úrovni i ve smyslu překonávání fyzických a geografických bariér na úrovni korporace, firmy i jednotlivce

 

Více informací naleznete v následující knize:

WIKINOMIE

D. Tapscott, A. D. Williams

Kniha podrobně a vtipně vysvětluje koncept wikinomie s příklady z praxe.

Vyšla v češtině v nakladatelství Fragment, 320 stran, překlad Dan Franc.

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935