Angličtina pro žáky základních a středních škol

Angličtina pro žáky základních a středních škol

Individuální soukromá výuka nebo výuka v malých skupinách je určena pro děti od 9 - 10 let s elementární znalostí základů jazyka. Je zaměřena na praktické pochopení základních gramatických jevů v angličtině, na zpevnění a rozšíření aktivní slovní zásoby a frazeologie anglického jazyka a na získání a rozvoj nejdůležitějších komunikačních a vyjadřovacích dovedností.

Konkrétní obsah výuky je stanoven vzájemnou dohodou a liší se podle věku, potřeb, zvláštností, osobních preferencí a přání, a také podle konkrétních aktuálních výsledků žáka či žákyně ve škole.


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935


 
 Контакт на русском языке:

скайп: ivanim23, контакты