Galerie IM

/album/galerie-im/mar1-jpg1/

—————

/album/galerie-im/c39-jpg/

—————

/album/galerie-im/mar4-jpg1/

—————

/album/galerie-im/mar13-jpg/

—————

/album/galerie-im/c30-jpg/

—————

/album/galerie-im/mar8-jpg1/

—————

/album/galerie-im/mar9-jpg/

—————

/album/galerie-im/b13-jpg/

—————

/album/galerie-im/fotka-im6-jpg/

—————

/album/galerie-im/mar14-jpg/

——————————


 

O sobě:
Učím na Univerzitě Pardubice, kde přednáším mediální komunikaci a, v anglickém jazyce předmět Dějiny anglicky mluvících zemí. Na univerzitě učím také evropské i světové dějiny, a sice zejména mezinárodní dějiny 20. století. Specializuji se rovněž na otázky ruských dějin, kultury a politiky. Tuto problematiku jsem vyučoval též na Univerzitě Hradec Králové a na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle toho se rovněž zabývám teorií i praxí české sociální a rodinné politiky. Mám desetiletou dceru Annu.

 

On myself:
I work at the University of Pardubice where I read Media Studies and History of English Speaking Nations. I recently read  contemporary European, world history as well as 20th Century International History. I also specialize in issues of Russian history, culture and politics. I have concentrated on these questions both at the University of Hradec Králové and the Charles University of  Prague as well as I have dealt with the Czech social and family policy. I have a 10 years old daughter Anna.

 

Pojďme spolu.


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935


 

He conquers, who endures.

Zvítězí ten, kdo vytrvá. 

 

Actions speak louder than words.

Činy mluví hlasitěji než slova.

 

A man can do more than he can.

Člověk dokáže víc než může.

 

We are not born for ourselves.

Nejsme tu jen pro sebe.